Het stokpaardje van HuurdersBelangen Druten

Het stokpaardje van HuurdersBelangen Druten

Energiebesparing en gedragsverandering: ‘Hou het vooral leuk’   Woningen energiezuiniger maken is een belangrijk speerpunt voor woningcorporaties. Maar huurders moeten zich ook bewust worden van hun stookgedrag en energieverbruik en dat aanpassen. Hoe krijg je huurders zo ver dat ze hun gedrag veranderen? Goede voorlichting geven aan huurders, daarna besparingsafspraken met ze maken en ze vervolgens bij het hele proces betrekken. Dat is de basis waarmee huurders al snel tien procent op hun kosten kunnen besparen, want zo help je als corporatie huurders bij het verlagen van de woonlasten en het verbeteren van wooncomfort. Onbewuste drijfveren Daarom werkt het beter om als corporatie niet zelf je huurder voor te lichten, maar dat samen te doen met een enthousiaste huurdersorganisatie. Verder is het wedstrijdelement een stimulans. Maar alles valt en staat met enthousiasme. Mensen moeten inzien wat energiebesparing oplevert en er zin in krijgen. Hou het daarom vooral leuk. Huurders meekrijgen Ga je als corporatie aan de slag met energiebesparende maatregelen bij huurders thuis, biedt ze dan een aantal keuzes in plaats van alles van tevoren vast te leggen. Zelf kunnen kiezen is namelijk een basisbehoefte van de mens. Van gedrag naar houding Als mensen eenmaal korter douchen, de verwarming lager zetten en apparaten niet op standby laten staan dan is het zaak om dat gedrag vol te houden. Na vier of vijf keer dezelfde handeling wordt het al snel gewoonte. Met een slimme meter die o.a. een signaal geeft wanneer je over een bepaald energieverbruik heen gaat krijg je een goed inzicht van energiegebruik en kun je er naar handelen.   Woningcorporatie Standvast Wonen De huurdersorganisaties van Druten, Beuningen en...
Verkiezingscampagne 2018

Verkiezingscampagne 2018

Huur te duur ook in Druten Veel berichten wijzen erop dat de huurprijzen de huurders over de schoenen lopen. Door maatregelen van het kabinet zijn de huren in vier jaar tijd met bijna 12% gemiddeld per woning gestegen. Dit komt door maatregelen die zijn afgesproken in het Woonakkoord: de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurderheffing. Dat is een belasting die verhuurders moeten betalen, maar ten koste gaat van de huurprijs, onderhoud en nieuwbouw. Doorberekend aan de huurders. Daarnaast is de puntentelling, het WPS-systeem, om een huurprijs te bepalen veranderd. Een kwart van het aantal huurpunten zal worden bepaald door de marktwaarde. Dit moet stoppen. Zonder actie worden huurders op 1 juli 2018 met een nieuwe, forse huurverhoging geconfronteerd. Daarom: verzet organiseren dat duurzaam is. Dus niet hapsnap, maar solide, van onderop mét de huurders en de huurdersorganisatie en waar mogelijk samen met de woningcorporaties. De campagne vergt een gedegen aanpak, dus politieke partijen: Nodig je leden uit om over de huurverhogingen te komen overleggen en bespreken wat men daar tegen kan en wil doen. Je kunt daartoe deze uitnodiging gebruiken. Niet alleen voor huurders, ook voor solidaire kopers. Vraag wie in de buurt of wijk zijn mede-buurtbewoners wil benaderen. Samen sta je sterker en kun je een vuist maken tegen het kabinetsbeleid. Het is belangrijk dat je geen actie voert tegen de corporatie. Corporaties zijn zelf namelijk de dupe van de verhuurderheffing en maken zich ook grote zorgen over de betaalbaarheid. In eerste instantie is deze campagne gericht tegen de huurverhogingen door het kabinetsbeleid. Je vraagt alle huurders in hun buurt of wijk een brief (met heldere tekst en uitleg)...