Verkiezingscampagne 2018

Verkiezingscampagne 2018

Huur te duur ook in Druten Veel berichten wijzen erop dat de huurprijzen de huurders over de schoenen lopen. Door maatregelen van het kabinet zijn de huren in vier jaar tijd met bijna 12% gemiddeld per woning gestegen. Dit komt door maatregelen die zijn afgesproken in het Woonakkoord: de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurderheffing. Dat is een belasting die verhuurders moeten betalen, maar ten koste gaat van de huurprijs, onderhoud en nieuwbouw. Doorberekend aan de huurders. Daarnaast is de puntentelling, het WPS-systeem, om een huurprijs te bepalen veranderd. Een kwart van het aantal huurpunten zal worden bepaald door de marktwaarde. Dit moet stoppen. Zonder actie worden huurders op 1 juli 2018 met een nieuwe, forse huurverhoging geconfronteerd. Daarom: verzet organiseren dat duurzaam is. Dus niet hapsnap, maar solide, van onderop mét de huurders en de huurdersorganisatie en waar mogelijk samen met de woningcorporaties. De campagne vergt een gedegen aanpak, dus politieke partijen: Nodig je leden uit om over de huurverhogingen te komen overleggen en bespreken wat men daar tegen kan en wil doen. Je kunt daartoe deze uitnodiging gebruiken. Niet alleen voor huurders, ook voor solidaire kopers. Vraag wie in de buurt of wijk zijn mede-buurtbewoners wil benaderen. Samen sta je sterker en kun je een vuist maken tegen het kabinetsbeleid. Het is belangrijk dat je geen actie voert tegen de corporatie. Corporaties zijn zelf namelijk de dupe van de verhuurderheffing en maken zich ook grote zorgen over de betaalbaarheid. In eerste instantie is deze campagne gericht tegen de huurverhogingen door het kabinetsbeleid. Je vraagt alle huurders in hun buurt of wijk een brief (met heldere tekst en uitleg)...