Wat is de maximale huurverhoging in 2018?

Wat is de maximale huurverhoging in 2018?

Inkomen boven € 41.056: 5,4% Was uw huishoudinkomen € 41.056 of meer in 2016? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 5,4% omhoog. Gaat uw  huur met meer dan 3,9% (maar maximaal 5,4%) omhoog? Dan moet uw verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat uw huishoudinkomen 2016 hoger was dan € 41.056. Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: vanaf 1 juli 2018 2,9% Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur sinds 1 juli 2018 hooguit ,2,9% omhoog. Tot 1 juli 2018 was dit hooguit 1,8%. Hoeveel het inkomen van uw huishouden was, doet er dan niet toe. De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst. Huurverhoging vrije sector Huurt u een vrije-sectorwoning? Dan mag de verhuurder zelf weten hoeveel hij de huur verhoogt. Behalve als in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast. Lees verder over de regels voor huurverhoging en de indexeringsclausule in de vrije sector. Bezwaar maken huurverhoging Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bij de verhuurder bezwaar maken tegen huurverhoging. Wat is de maximale huurverhoging in 2018 en wat kunt u nog betalen? Wij kunnen u...