Huurverhoging per 1 juli 2018

Huurverhoging per 1 juli 2018

Met name HuurdersBelangen Druten (HBD) en HuurdersBelang Standvast Nijmegen (HBS) zagen liever een nóg beperktere huurverhoging en hebben daarop ingezet. Standvast Wonen was van mening dat het dit jaar zo moest. Er was sprake van een heldere uitleg. Een samenvatting van het overleg: Huishoudens met een inkomen lager dan (<) € 41.056 én groepen die uitgezonderd zijn van de inkomenstoets: inflatievolgend 1,4%. Die groepen zijn: pensioengerechtigden (AOW’ers), grote gezinnen van vier of meer personen, chronisch zieken en gehandicapten. Huishoudens met een inkomen hoger dan (>) € 41.056 inflatie + de minimale extra stijging 1,4 + 2,5% = 3,9%. Huishoudens met een inkomen hoger dan (>)€ 41.056 die een huur hebben/of krijgen boven de € 710,68 beperken tot inflatie 1,4%. Huishoudens met een inkomen lager dan (<)€ 41.056 die een huur hebben/of krijgen boven de € 710,68 krijgen per 1 juli 2018 geen huurverhoging! De huuraanpassing is in goed overleg met het Huurdersplatform Standvast Wonen tot stand gekomen....