Meer invloed van huurders op het beleid van de verhuurder

Meer invloed van huurders op het beleid van de verhuurder

Algemene ledenvergadering 2018 met als thema: Meer invloed van huurders op het beleid van de verhuurder   Tijdens de speciale bijeenkomst op 30 januari 2017 gingen Huurders Belangen Druten (HBD) en Standvast Wonen onder leiding van medewerkers van Atrivé in gesprek met 60 huurders.   Hiervan hebben 11 mensen zich aangemeld om het vervolgtraject met ons in te gaan. Dit gebeurt op 2 niveaus nl. meedoen met ons, het bestuur van HBD, op lokaal niveau, of meedoen op centraal niveau in Nijmegen samen met bewoners uit Beuningen en Nijmegen met de directie van Standvast Wonen in het Huurdersplatform over beleidszaken. Helaas zijn na enige tijd alle nieuwe vrijwilligers uit Druten gestopt.   Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering op 19 november van 19.00 tot 21.00 uur in D’n Bogerd in Druten. Wilt u vóór 5 november laten weten of u aanwezig bent. U kunt bellen naar 0623334005 of mailen naar info@huurdersdruten.nl. en dan krijgt u op 12 november van ons de agenda van die avond.   We praten over bestuurszaken, zoals het jaarverslag en de financiën en over het 25 jarig bestaan volgend jaar van de huurdersorganisatie in Druten. En over het tot stand komen van een bewonersraad die, bestaand uit vertegenwoordigers van bewonerscommissies voortaan samen met losse huurders, alle voorkomende zaken op het gebied van huren en huisvesting bespreken met het bestuur van HuurdersBelangen Druten. Het hoofdthema op die avond is de bekendmaking van het onderzoek naar de fusie van Standvast met de Gemeenschap uit Nijmegen. Mede namens bestuursleden Jan van As en Willy van de Geijn. Vriendelijke groet, Cees Langen Voorzitter | secretaris...
Bijeenkomst voor alle huurders over aanstaande fusie

Bijeenkomst voor alle huurders over aanstaande fusie

Woensdag 14 november 2018 Dit is de uitnodiging die de huurders ontvingen: Je huurt een woning bij Standvast Wonen. Vóór de zomer maakten we bekend dat De Gemeenschap en Standvast Wonen willen fuseren. Daarover gaat deze brief die je ook namens het huurdersplatform ontvangt. We nodigen je uit voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 14 november 2018 Begin november besluiten de directeur-bestuurders of de fusie doorgaat. Tijdens de bijeenkomst hoor je wat volgens de twee corporaties de meerwaarde is van een fusie. Het huurdersplatform stelt zich voor en vertelt over haar rol. En je kunt natuurlijk vragen stellen over de fusie. We houden de bijeenkomst in De Vrijboom, Van Heemstraweg 66 in Beuningen Deze locatie ligt centraal tussen de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen. Je kunt achter De Vrijboom parkeren. Heb je geen vervoer naar De Vrijboom? Geef dit ook aan ons door. We regelen busvervoer vanaf een aantal locaties. Dit is het programma van de bijeenkomst 19.00 uur  Inloop en ontvangst (met koffie of thee) 19.30 uur  Opening 19.45 uur  Presentatie HuurdersPlatform Standvast Wonen 20.15 uur  Presentatie over voorgenomen fusie Standvast Wonen met De Gemeenschap 21.00 uur  Vragen en afronding 21.30 uur  Napraten met een borrel Kom je ook? Meld je dan vóór 1 november 2018 aan via info@standvastwonen.nl Jij en andere huurders van Standvast Wonen zijn van harte welkom. We horen graag hoeveel mensen er komen en of we genoeg ruimte hebben. Als je je aanmeldt, geef dan je naam, woonadres en e-mailadres door. Laat ook weten of je gebruik wil maken van het...