Wij zoeken bestuursleden voor HuurdersBelangen Druten

Wij zoeken bestuursleden voor HuurdersBelangen Druten

Wij komen op voor huurders in Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk.Onze visie: Woning huren? ….. prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.Wij helpen: door het verlenen van eenvoudig en begrijpelijk advies.Samenwerking: met bewonerscommissies op complex-, buurt- en wijkniveau. Problemen aanpakken: bespreken en verhelpen met de verhuurder en de gemeente in het kader van regels, De Woningwet 2015 en vervolgwetten.Ons streven: een vereniging/organisatie uit sociale én particuliere huurders. Lid zijn van HBD is van belang omdat wij namens huurders overleggen: met Woonwaarts, De Kernen en particuliere verhuurders;zorgen dat huren van een goede duurzame woning betaalbaar blijft;om bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid na te streven en te verbeteren;met de gemeente over een woonvisie en de prestatieafspraken. HUURDERS HEBBEN RECHT OP HULP EN BESCHERMING!Daarom is HuurdersBelangen Druten er voor u. Aanmelden via ons postadres: HuurdersBelangen Druten, Molenstraat 6, 6651 ZB Druten. Of: www.huurdersdruten.nl en info@huurdersdruten.nlBestuur van HBDVia de website, de weekkranten en overige media het laatste nieuws.Waar en hoe zijn wij te bereiken?D’n Bogerd – De Meent – ’t Trefpunt – De Lier – De Doorkijk – De Horst.Elke dinsdagochtend op afspraak van 9.00 tot 12.00 uur. Wat kost het lidmaatschap?Wij vragen een bijdrage van € 0,60 per maand. Leden van HBD zijn ook lid van De Woonbond, zie...
Voor alle huurders in de Gemeente Druten

Voor alle huurders in de Gemeente Druten

Ons onderlinge contact via e-mailIn mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. Deze wet heeft ook consequenties voor de Huurdersorganisaties, met name voor ons contact met u.Als u per e-mail door ons op de hoogte wilt worden gehouden van zaken die voor u als huurder van belang zijn en als u ons een bericht wilt sturen dan moet u uw e-mailadres doorgeven.Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@huurdersdruten.nl.De laatste jaren is er veel gewijzigd op het gebied van volkshuisvesting. Om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen kunnen wij niet alle huurders bijeenroepen als er iets aan de hand is. Het bestuur van HBD wil uw belangen als huurder blijven behartigen via de digitale snelweg.  SamenwerkenHet is voor ons van groot belang om zoveel mogelijk huurders te betrekken bij onze activiteiten. Door uw kennis, vaardigheden en opvattingen met ons te delen kunnen wij optreden als een herkenbare en deskundige organisatie die als volwaardige partner wordt gezien door andere partijen in de lokale volkshuisvesting. BevoegdhedenDoor de invoering van de woningwet 2015 heeft HBD de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de activiteiten van uw verhuurder. Bijvoorbeeld als de verhuurder en de gemeente overleggen, samen met HBD, over zaken rond het wonen en huren in de kernen van Druten, zoals beschikbare woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met hen maken wij daarover prestatieafspraken. Wij willen zorgen dat: wonen voor u betaalbaar is en blijft;de kwaliteit van uw woning goed is en blijft;woningen duurzaam en energiezuinig worden gemaakt;u in een plezierige, schone en veilige omgeving woont;er voldoende betaalbare woningen...
Het stokpaardje van HuurdersBelangen Druten

Het stokpaardje van HuurdersBelangen Druten

Energiebesparing en gedragsverandering: ‘Hou het vooral leuk’   Woningen energiezuiniger maken is een belangrijk speerpunt voor woningcorporaties. Maar huurders moeten zich ook bewust worden van hun stookgedrag en energieverbruik en dat aanpassen. Hoe krijg je huurders zo ver dat ze hun gedrag veranderen? Goede voorlichting geven aan huurders, daarna besparingsafspraken met ze maken en ze vervolgens bij het hele proces betrekken. Dat is de basis waarmee huurders al snel tien procent op hun kosten kunnen besparen, want zo help je als corporatie huurders bij het verlagen van de woonlasten en het verbeteren van wooncomfort. Onbewuste drijfveren Daarom werkt het beter om als corporatie niet zelf je huurder voor te lichten, maar dat samen te doen met een enthousiaste huurdersorganisatie. Verder is het wedstrijdelement een stimulans. Maar alles valt en staat met enthousiasme. Mensen moeten inzien wat energiebesparing oplevert en er zin in krijgen. Hou het daarom vooral leuk. Huurders meekrijgen Ga je als corporatie aan de slag met energiebesparende maatregelen bij huurders thuis, biedt ze dan een aantal keuzes in plaats van alles van tevoren vast te leggen. Zelf kunnen kiezen is namelijk een basisbehoefte van de mens. Van gedrag naar houding Als mensen eenmaal korter douchen, de verwarming lager zetten en apparaten niet op standby laten staan dan is het zaak om dat gedrag vol te houden. Na vier of vijf keer dezelfde handeling wordt het al snel gewoonte. Met een slimme meter die o.a. een signaal geeft wanneer je over een bepaald energieverbruik heen gaat krijg je een goed inzicht van energiegebruik en kun je er naar handelen.   Woningcorporatie Standvast Wonen De huurdersorganisaties van Druten, Beuningen en...