Betaalbaarheid als onderdeel van de prestatieafspraken

Betaalbaarheid als onderdeel van de prestatieafspraken

Vanaf 1 juli 2015 moeten corporaties ten minste 80% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016), het overige deel kan tot en met 2020 worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 39.874 (prijspeil 2016). Maximaal 10% van alle toewijzingen mogen de corporaties doen aan huishoudens met een hoger inkomen.

Na 2020 moet ten minste 90% van de sociale woningvoorraad worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot aan de inkomensgrens van € 35.739 (prijspeil 2016). Deze inkomensgrenzen worden geïndexeerd.

Passend Toewijzen

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens (in 2015: € 577,- voor één- en tweepersoonshuishoudens en € 618,- voor gezinnen). Deze verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. De resterende marge van 5% is bedoeld om woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden om in uitzonderingssituaties toch een (iets) duurdere woning te kunnen toewijzen, bijvoorbeeld wanneer niet op korte termijn een kwalitatief passende woning met een meer betaalbare huurprijs beschikbaar is.

Huurtoeslag

Corporaties garanderen dat in alle kernen en buurten waar ze bezit hebben huurwoningen zijn met een huur onder de huurtoeslaggrens. Bij de verdeling tussen de kernen en buurten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige behoefte van die betreffende buurt of kern. Daarbij past het portefeuillebeleid van de corporaties binnen de kaders van de woonvisie van de gemeente.