Bijeenkomst voor alle huurders over aanstaande fusie

Bijeenkomst voor alle huurders over aanstaande fusie

Woensdag 14 november 2018

Dit is de uitnodiging die de huurders ontvingen:

Je huurt een woning bij Standvast Wonen. Vóór de zomer maakten we bekend dat De Gemeenschap en Standvast Wonen willen fuseren. Daarover gaat deze brief die je ook namens het huurdersplatform ontvangt.

We nodigen je uit voor een informatiebijeenkomst op woensdagavond 14 november 2018

Begin november besluiten de directeur-bestuurders of de fusie doorgaat. Tijdens de bijeenkomst hoor je wat volgens de twee corporaties de meerwaarde is van een fusie. Het huurdersplatform stelt zich voor en vertelt over haar rol. En je kunt natuurlijk vragen stellen over de fusie.

We houden de bijeenkomst in De Vrijboom, Van Heemstraweg 66 in Beuningen

Deze locatie ligt centraal tussen de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen. Je kunt achter De Vrijboom parkeren.

Heb je geen vervoer naar De Vrijboom?

Geef dit ook aan ons door. We regelen busvervoer vanaf een aantal locaties.

Dit is het programma van de bijeenkomst

19.00 uur  Inloop en ontvangst (met koffie of thee)

19.30 uur  Opening

19.45 uur  Presentatie HuurdersPlatform Standvast Wonen

20.15 uur  Presentatie over voorgenomen fusie Standvast Wonen met De Gemeenschap

21.00 uur  Vragen en afronding

21.30 uur  Napraten met een borrel

Kom je ook? Meld je dan vóór 1 november 2018 aan via info@standvastwonen.nl

Jij en andere huurders van Standvast Wonen zijn van harte welkom. We horen graag hoeveel mensen er komen en of we genoeg ruimte hebben. Als je je aanmeldt, geef dan je naam, woonadres en e-mailadres door. Laat ook weten of je gebruik wil maken van het busvervoer.