De bestemming van vakantiegeld

De bestemming van vakantiegeld

Vakantiegeld is een toelage die werknemers krijgen met de bedoeling extra kosten van vakantie te dekken.

Zo vond ik het op Wikipedia.

Je kunt het op verschillende manieren uitleggen of opvatten. Bijvoorbeeld dat het mede bepaalt of men recht heeft op huurtoeslag, huursubsidie.
Subsidies zijn een alternatieve financieringsbron van de overheid oftewel een tijdelijke bijdrage zonder economisch doel (ook Wikipedia). Een andere vorm van inkomen die weliswaar bij het jaarinkomen wordt geteld maar onmiskenbaar met een andere bestemming. Verhuurders houden hier, enigszins begrijpelijk, geen rekening mee. Vakantiegeld wordt minder bestemd voor de betreffende economische sector.

Conclusie: huurders hebben daardoor ook hogere woonlasten.

Wat vindt u van deze stelling: mensen die werken moeten genieten van vakantiegeld, geef ze de mogelijkheid om zelf te bepalen waaraan ze dit besteden.

Cees Langen