De stem van de huurders krijgt steeds meer kracht!

De vereniging die opkomt voor de huurders in de gemeente Druten heeft sinds 1 juli 2015 een nieuwe naam: HuurdersBelangen Druten. Ook de bezetting van het bestuur is veranderd. Het bestaat nu uit voorzitter/secretaris Cees Langen, penningmeester Jan van As en algemeen bestuurslid Willy van de Geijn.

“De naam HuurdersBelangen Druten geeft precies aan wat de vereniging doet. Ze behartigt de belangen van de huurders in de gemeente Druten. Niet alleen van huurders die in een huis van de woningcorporaties wonen, maar ook van mensen die in de particuliere sector huren.”

Het is geen toeval dat de naam HuurdersBelangen Druten sterk lijkt op die van de collegaverenigingen uit Beuningen en Nijmegen. “We voeren geregeld overleg samen. Ik sluit een fusie met HuurdersBelang Beuningen op termijn niet uit. Gemeentes flirten met elkaar en gaan in de toekomst mogelijk samen, een sterke huurdersbelangenvereniging met kennis van het hele gebied is dan een meerwaarde. Woningcorporatie Standvast Wonen is bovendien in Nijmegen, Beuningen en Druten de grootste verhuurder en dus de partij waar we alle drie veel mee te maken hebben. Hoe krachtiger de stem van de huurders klinkt, hoe beter. We werken constructief samen met de woningcorporatie, maar merken wel dat het er zakelijker aan toegaat dan een aantal jaren geleden. Procedures kosten tijd en de communicatie gaat soms over meer schijven dan we zouden wensen.”

De Woningwet verplicht corporaties prestatieafspraken te maken met gemeentes. Per januari 2016 moeten ook huurdersorganisaties betrokken worden bij de totstandkoming van die afspraken. “Een goede zaak waar we ons terdege op voorbereiden. De belangen van huurders tellen steeds meer mee.”

Om alle ontwikkelingen in de huursector bij te kunnen houden, moet het bestuur van HuurdersBelangen Druten zich in tal van zaken verdiepen. “We willen het bestuur graag uitbreiden. Geïnteresseerden kunnen nadere informatie vinden op huurdersdruten.nl”.