Forse huurverhogingen leiden tot armoede

Forse huurverhogingen leiden tot armoede

De Gelderlander:  katern economie.

Honderdduizenden huurders dreigen dit jaar voor het vierde achtereenvolgende jaar geconfronteerd te worden met een forse huurverhoging. Daarvoor waarschuwt huurdersorganisatie de Woonbond. De belangenvereniging dringt er bij minister Blok op aan om haast te maken met huurmatiging.

Eigenlijk had die inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar al van tafel moeten gaan. Maar doordat de politieke partijen – die in 2013 het Woonakkoord sloten – er aanvankelijk niet uitkwamen, is die ambitie een jaar uitgesteld. Met als gevolg: dit jaar toch een gepeperde rekening op de mat van huurders. Dit dreigt zich volgend jaar te herhalen. Voor een groeiende groep huurders zijn de maandelijkse woonlasten nog nauwelijks op te brengen.

Ook bij de 45-jarige Sharon Landtrecht staat het water aan de lippen. Ze heeft afgelopen maand de huur niet overgemaakt. Geen onwil, maar simpelweg omdat ze het geld niet heeft. Van haar bijstandsuitkering van 914 euro blijft niets over. Sterker nog, maand op maand eindigt ze in de min. Ruim 700 euro betaalt ze aan kale huur.

,,Toen ik hier net kwam wonen betaalde ik  ruim 600 euro, nu is de huur al verhoogd tot 708 euro, plus 118 afbetaling achterstand huur. Ik houd dit gewoon niet vol. Moet ik straks met mijn scootmobiel in het bushokje gaan wonen?”

Landtrecht is niet de enige die in deze deplorabele situatie verkeert, zegt directeur Ronald Paping van de Woonbond. Hij schat dat van de 2,4 miljoen huurders honderdduizenden mensen financieel klem zitten. ,,Dit kan echt niet langer doorgaan. Al die huurverhogingen leiden rechtstreeks tot armoede. De politiek moet haast maken met nieuw beleid. Sociale woningbouw moet betaalbaar zijn,” stelt Paping.

De huren zijn de laatste 3 jaar met gemiddeld 13 procent gestegen. Minister Blok  (Wonen) heeft corporaties en particuliere verhuurders de ruimte gegeven de huren voor sociale huurders te verhogen, voor mensen met een modaal en bovenmodaal inkomen is een extra verhoging mogelijk. Doel is het aantal scheefwoners terug te dringen. Daarbij kunnen de corporaties met die verhoging de verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro uit het regeerakkoord betalen.

Lucht
Corporatiekoepel Aedes en de Woonbond kwamen deze zomer met een Sociaal Huurakkoord dat een eind moet maken aan de enorme stijgingen. Daarin is voorgesteld dat de huurstijging van corporaties beperkt blijft tot inflatie plus 1 procent, inclusief huurharmonisatie. Dat zou veel huurders lucht geven en woningzoekenden niet langer confronteren met hoge aanvangshuren.

Een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat corporaties hun huuropbrengsten voortaan met maximaal 1 procent boven inflatie mogen laten stijgen – zoals door Aedes en de Woonbond bepleit – ligt nog altijd niet bij de Tweede Kamer. Ook regeringspartij PvdA maant de minister haast te maken. Volgens een woordvoerder van minister Blok zal het voorstel nog voor de kerst worden ingediend.  ,,Wij gaan uit van tijdige invoering en willen niet speculeren over de vraag wat er gebeurt als de datum niet wordt gehaald,” aldus de woordvoerder van de minister.

Een deel van de woningcorporaties heeft de huurstijging dit jaar al binnen de perken gehouden. Dat geldt lang niet voor alle corporaties, kan Sharon Landtrecht uit eigen ervaring vertellen. ,,Bij mij in het complex zijn de afgelopen maanden een paar gezinnen uitgezet, omdat ze de huur niet meer konden betalen.”