Gezocht: kritische huurders

HBD is een vrijwilligersorganisatie die de belangen van “plusminus 400 betalende leden” behartigt. Daarnaast zetten wij ons in voor alle overige huurders in de gemeente Druten. Heeft u een probleem dat u zelf niet kunt oplossen? Wij helpen u graag verder. Onze organisatie is een team dat kritisch kijkt naar, en adviseert over, plannen voor woningen en de woonomgeving. Er wordt geadviseerd over bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid; er wordt gekeken of een woning gezond en comfortabel  is en dus voldoet aan een prettig woongenot. HBD overlegd met de woningcorporatie Standvast Wonen voor woningen in Afferden, Deest, Druten en Puiflijk en met woonstichting De Kernen die woningen bezit in Horssen over plannen van woningbouw en/of wijkplannen. HBD onderzoekt de tevredenheid van bewoners na de oplevering van nieuwbouwwoningen. Met de gemeente Druten voeren we overleg over wonen in de dorpen, wijken en buurten.

Wij zijn op zoek naar actieve bestuursleden, die zich kunnen vinden in het volgende profiel:

 • dat u geïnteresseerd bent in bouwen en wonen;
 • dat u minstens één dagdeel in de week beschikbaar bent voor activiteiten;
 • dat u mondeling en schriftelijk redelijk kunt rapporteren c.q. adviseren;
 • dat u zelfstandig en in een team kunt werken;
 • dat u het leuk vindt om te netwerken en te overleggen met partijen;
 • dat u overleg heeft met vertegenwoordigers van gemeente, corporaties en anderen;
 • dat u bereid bent cursussen te volgen;
 • dat u enigszins overweg kunt met een computer (inclusief e-mail);
 • en dat u bereid bent uw schouders ergens onder te zetten.

Wij bieden:

 • een boeiende tijdbesteding (ook naast uw baan of uw gezin);
 • gratis cursussen die zijn afgestemd op de activiteiten van de huurdersorganisatie;
 • invloed op woningbouwplannen waarvan generaties na u nog kunnen genieten;
 • een leuke groep enthousiaste mensen, waarmee u gaat samenwerken;
 • en een kans om u hiermee maatschappelijk breder te ontplooien.

Het organisatielidmaatschap van De Woonbond biedt hulp voor de gebruikskwaliteit van het wonen.

Interesse?
Wanneer u interesse heeft of meer wilt weten, kunt u contact opnemen met voorzitter/secretaris Cees Langen, tel: 0623334005 of via info@huurdersdruten.nl.

Voor meer informatie is er de folder Gezocht: enthousiaste bestuursleden; downloaden via www.huurdersdruten.nl.

We verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens goed beschermd zijn door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat uw gegevens nergens voor gebruikt worden behalve voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven.