Huurdersplatform draagt bij aan beleid Standvast Wonen

Standvast Wonen probeert zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de belangen van haar huurders. Daarom voert zij regelmatig overleg met het Huurdersplatform, waarin drie huurdersorganisaties zijn vertegenwoordigd. Het Platform geeft Standvast Wonen advies over beleidswijzigingen en heeft zelfs instemmingsrecht bij bepaalde onderwerpen. We praten met twee huurdersorganisaties over hun werkzaamheden in het Platform.

Standvast Wonen kent drie huurdersorganisaties: Huurdersbelangen Standvast Nijmegen (HBS), HuurdersBelang Beuningen (HBB) en HuurdersBelangen Druten (HBD). Al deze organisaties komen op voor de belangen van de huurders van Standvast Wonen in hun gemeente. Zij overleggen met Standvast Wonen – maar in Beuningen en Druten ook met andere verhuurders – over zaken als onderhoud, woonlasten en leefbaarheid. Daarnaast hebben zij een afvaardiging in het Huurdersplatform. Via dit Platform spreken zij met Standvast Wonen over beleidskwesties. Vaak gaat dit overleg over ingewikkelde zaken, maar de rode draad voor het Platform is altijd het belang van de huurder, nu en in de toekomst.

Overkoepelend
Lodewijk Plette van Huurdersbelangen Standvast Nijmegen vertelt. “Het Huurdersplatform bespreekt echt overkoepelende zaken. Denk aan de visie van Standvast Wonen, ondernemingsplannen en (onderhouds)begrotingen. Als afzonderlijke huurdersorganisatie hebben we natuurlijk ook overleg met Standvast Wonen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de woonruimteverdeling, het strategisch voorraadbeleid, de huurprijzen en beleid met betrekking tot verbetering van de woonomgeving. En met de gemeente praten we bijvoorbeeld over prestatieafspraken.”

Instemmingsrecht en adviesrecht
De invloed van het Huurdersplatform is behoorlijk groot. Net als bijvoorbeeld bij een ondernemingsraad van een bedrijf, hebben zij instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie. Als Standvast Wonen haar beleid wil wijzigen van de oplevering van woningen bij nieuwe verhuringen, is instemming van het Platform noodzakelijk. Ook bijvoorbeeld bij wijzigingen in het servicekostenbeleid. Bovendien zijn er heel veel zaken waarin Standvast Wonen het advies van het Platform moet meenemen in haar beleidsvorming.

Goede samenwerking
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordigers in het Platform goed geïnformeerd moeten zijn. Alleen op die manier kunnen ze een volwaardig gesprekspartner zijn in het overleg met Standvast Wonen. En ze moeten natuurlijk op één lijn zitten. Cees Langen, voorzitter HuurdersBelangen Druten: “Dat betekent heel veel stukken lezen. Beleidsplannen, wetsartikelen, gemeentelijke besluiten, noem maar op. En vervolgens eerst met elkaar overleggen en een standpunt innemen. Vanuit Druten zijn we nog maar twee jaar in het Platform vertegenwoordigd na de fusie met Alphons Ariëns. Ik kan zeggen dat we al snel een erg goede klik hebben gekregen met de twee andere organisaties.”

Wensen van bewoners
Het Platform neemt natuurlijk de wensen van de bewoners mee in hun adviezen. Anne van der Zwaan van Huurdersbelangen Standvast Nijmegen: “We hebben bijvoorbeeld vier keer per jaar overleg met de Bewonersraad waar de Bewonerscommissies in vertegenwoordigd zijn. Daarnaast krijgen we natuurlijk als huurdersorganisatie dagelijks vragen en opmerkingen van onze achterban.”

Ook in Druten is er veel contact met de Bewonersraden en huurders. Cees: “Maar met individuele vragen van huurders kunnen wij niets doen. We verwijzen hen dan ook door naar Standvast Wonen. Wij zijn er voor het collectief belang.”

Intensief en tijdrovend
Anne zit nu twee jaar bij de huurdersorganisatie in Nijmegen. Zij schrok in eerste instantie van de hoeveelheid werk: “Zowel voor het Platform als voor de huurdersorganisatie zijn er voortdurend overlegmomenten. Met bewoners, de corporatie, maar ook met de gemeente en andere instellingen. Daarnaast volg ik cursussen om meer inzicht te krijgen in onderwerpen als wetgeving, huur en de werking van corporaties.”

Lodewijk: “En als je er even tussenuit bent geweest voor een vakantie of zo, loop je al snel achter de feiten aan. Ik ben als secretaris zo’n 3 uur per dag bezig om alles bij te houden. We buigen ons in het Platform elk jaar over onderhoudsplannen, het ondernemingsplan, begroting, energiebeleid en dergelijke. Soms schakelen we externe adviseurs in. Dit jaar zijn de belangrijkste onderwerpen de nieuwe Woningwet, prestatieovereenkomsten m.b.t. nieuwbouw en het lange termijnplan van Standvast Wonen tot 2030. Dat zijn zware onderwerpen. Boeiend, maar ook tijdrovend.”

Ook Cees beaamt dat dit vrijwilligerswerk heel intensief is: “Op de woningmarkt gebeurt heel veel. Wetgeving verandert vaak, gemeentes veranderen van koers etc. We krijgen informatie en ondersteuning van verschillende organisaties, maar inderdaad: al die informatie moet je wel doornemen, want anders begrijp je de strekking van de wetgeving of het beleid niet.”

Succes behaald
Al dit werk moet uiteindelijk voordeel voor de huurders opleveren. Onlangs behaalde het Platform een behoorlijk succes bij de vaststelling van de laatste huurverhoging. Lodewijk: ”We hebben voor elkaar gekregen dat de huurverhoging voor de laagste inkomens minder werd dan Standvast Wonen wilde. Daarnaast hebben we vorig jaar een verhoging weten op te schorten omdat deze niet op tijd is aangekondigd door Standvast Wonen. Veel van wat wij doen is niet direct zichtbaar, maar pas als het beleid daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden door Standvast Wonen.”

Communicatie kan beter
De samenwerking met Standvast verloopt redelijk goed, vindt het Platform, al kan de communicatie beter. Cees: “Het gebeurt wel eens dat we bepaalde zaken uit de krant moeten vernemen, terwijl deze eigenlijk eerst met ons besproken hadden moeten worden. Natuurlijk begrijpen we dat dit niet altijd te voorkomen is, maar we hebben dit wel aangekaart bij de verantwoordelijken bij Standvast en die hebben beloofd de communicatie te verbeteren. We moeten natuurlijk ook de tijd krijgen ons te verdiepen in de beleidszaken om zo een mening te kunnen vormen en een gedegen advies te kunnen uitbrengen.”

Ten slotte spreekt Cees  nog een persoonlijke wens uit, waarvan hij zich realiseert dat dit in het kader van de huidige privacywetgeving niet te realiseren is en zeker niet alleen door Standvast Wonen. “Het zou prachtig zijn als we voor elkaar zouden krijgen dat de huren vastgesteld worden op grond van draagkracht. In mijn ogen zou dit sociaal de beste manier zijn.”