UW MENING IS BELANGRIJK!

UW  MENING  IS  BELANGRIJK!

Huurdersraadpleging
Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten voor te leggen aan de huurders. Wat vinden huurders van het voorgestelde huurbeleid? Zijn huurders tevreden over het onderhoud? En wat vinden huurders van voorstellen voor energiebesparing?

Meer zeggenschap voor huurders
In de nieuwe Woningwet krijgen huurders meer verantwoordelijkheid. Daarom is de mogelijkheid opgenomen om individuele huurders te raadplegen. De huurdersraadpleging is een goed middel om het advies van de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie kracht bij te zetten.

Zeggenschap door digitale enquêtes 
Digitale enquêtes hebben grote voordelen bij het ophalen van informatie. Digitale enquêtes zijn goedkoop, snel, efficiënt, de verwerking is relatief eenvoudig en de huurdersorganisatie kan heel veel huurders bereiken.

Snel en eenvoudig
Om huurdersorganisaties te helpen met de achterbanpeiling heeft de Woonbond een aantal standaard digitale vragenlijsten gemaakt: over betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en energiebesparing en zeggenschap. De huurdersorganisatie ontvangt een link naar de vragenlijst met de gekozen onderwerpen. Deze link verstuurt de huurdersorganisatie aan de huurders. De resultaten van de enquête verwerkt WKA tot een tabellenrapportage, die WKA naar de huurdersorganisatie stuurt.

Kosten
Er is een aantal digitale vragenlijsten beschikbaar. Per onderwerp zijn de kosten € 160 exclusief BTW (€ 210 voor niet-leden van de Woonbond).

Leden van de Vereniging Nederlandse Woonbond krijgen in 2016 een gratis digitale huurdersraadpleging over één onderwerp aangeboden.

Resultaten
Met de resultaten kan de huurdersorganisatie zich presenteren op een bewonersbijeenkomst, bij de gemeente of in de media. Met de resultaten onderbouwt de huurdersorganisatie zijn advies aan de verhuurder of de inzet bij de prestatieafspraken. Met de resultaten staat de huurdersorganisatie op de kaart.

Geef hier uw mening….