HUURVERLAGING

HUURVERLAGING

HUURVERLAGING
Het recht op ‘huurverlaging wegens inkomensdaling na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging’ is vastgelegd in de wet. Minister Blok heeft via een online enquête bij corporaties nagevraagd of zij deze maatregel toepassen. Het merendeel van de corporaties blijkt dit te doen, meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Ruimhartige toepassing
Ruim een derde van de corporaties past de regeling zelfs ruimhartiger toe dan deze regeling voorschrijft, blijkt uit de enquête. Volgens minister Blok tonen de uitkomsten van de enquête aan dat de huidige regeling afdoende is om een ‘redelijke prijscorrectie na inkomensdaling na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) te waarborgen’.
Hij is dus niet bereid tot verruiming van de bestaande regeling.