Huurverlaging

Rijksoverheid.nl

Huurverlaging op basis van de maximale huurprijs

U kunt huurverlaging tot de maximale huurprijs voorstellen aan uw verhuurder. Om erachter te komen wat de maximale huurprijs is van uw woning, moet u het puntentotaal van uw woning berekenen. U kunt ook de Huurprijscheck van de Huurcommissie doen om te controleren of de huurprijs van uw woning redelijk is. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten.

Lees hoe u huurverlaging aan uw verhuurder voorstelt. Is de verhuurder het niet eens is met uw voorstel of reageert hij niet? Dan kunt u bij de Huurcommissie een voorstel voor huurverlaging indienen.

Huurverlaging op basis van inkomensdaling

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging (of meer dan 1) gehad? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald tot onder de € 34.085 of € 43.602 (deze bedragen worden elk jaar op 1 januari aangepast). Dan kunt u een huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder tot het niveau dat past bij het lagere inkomen.

Rekenvoorbeeld:
Uw inkomen was in 2012 meer dan € 43.000 en in 2013 was uw inkomen meer dan € 43.602. De huurprijs van € 500 per maand is in 2013 verhoogd met 6,5% en in 2014 ook met 6,5%. De huur is € 567,11 per maand geworden. Het huishoudinkomen daalt daarna tot onder € 43.000, maar is hoger dan € 33.614. De huurder kan dan een huurverlaging voorstellen tot € 500 plus tweemaal 4,5% huurverhoging (0,5% extra) = € 546,01 per maand.

Het huishoudinkomen kan op 2 manieren dalen:

1.    De samenstelling van het huishouden wijzigt

Is iemand uit uw huishouden vertrokken die inkomen verdiende? Dan kunt u direct een huurverlaging voorstellen. Dit doet u op basis van het verzamelde inkomen van de overgebleven leden van het huishouden.

2.    Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt

Wijzigt uw inkomen of dat van een van de leden van uw huishouden? Dan is het pas na het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met een inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners. Een inkomensdaling in 2013 kunt u dus pas medio 2014 aantonen.

U kunt proberen of uw verhuurder al direct na de inkomensdaling akkoord gaat met een huurverlagingsvoorstel. Bijvoorbeeld op basis van het maandinkomen na de inkomensdaling. Stemt uw verhuurder niet in met het huurverlagingsvoorstel? Dan kunt u het aan de Huurcommissie voorleggen.

Tijdelijke huurverlaging bij ernstig achterstallig onderhoud

Bij ernstig achterstallig onderhoud heeft u mogelijk recht op (tijdelijke) huurverlaging. Meld de problemen eerst schriftelijk bij de verhuurder. De verhuurder heeft 6 weken de tijd om de woning op te knappen. Daarna kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Huurverlaging en huurtoeslag

Is uw huurprijs door inkomensafhankelijke huurverhoging zo hoog geworden dat u niet meer in aanmerking komt voor huurtoeslag? En is uw huishoudinkomen daarna gezakt tot onder de inkomensgrens voor huurtoeslag? Dan kunt u een huurverlaging tot aan de huurtoeslaggrens voorstellen. U kunt dan alsnog huurtoeslag ontvangen.