Inschrijfformulier

Overleggen met Woonwaarts, De Kernen en particuliere verhuurders.

Zorgen dat het huren van een goede duurzame woning betaalbaar blijft.

Bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid nastreven en verbeteren.

Overleg op gemeentelijk niveau over een woonvisie en prestatieafspraken.

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap kost € 0,60 per maand, €7,20 per jaar.

De contributie wordt gebruikt voor het dekken van de kosten die HBD maakt bij het ondersteunen van haar leden.

En niet onbelangrijk; HBD houdt u voor dit bedrag op diverse manieren op de hoogte van alle nieuwe en belangrijke ontwikkelingen op de huurdersmarkt door onze eigen website: www.huurdersdruten.nl en door de huurwijzer, een blad van De Woonbond.

Als u lid bent van HBD bent u ook automatisch lid van De Woonbond.

Ook via de kranten en de lokale televisiezender krijgt u van ons de laatste nieuwtjes.