1e deel vernieuwing voormalige Vlakkers klaar

Woensdag 18 december ontvingen zeven van de negen bewoners de sleutel van hun vernieuwde woning in het vernieuwde woongebouw aan de Koekoek (voorheen Vlakkers) in Druten-Zuid. Drie van hen blijven definitief in dit woongebouw. Zes bewoners verhuizen straks weer naar het woongebouw dat vanaf januari compleet wordt vernieuwd. In dit gebouwencomplex maakt Woonwaarts van 28 kleine, 14 grotere woningen en de overige 6 woningen worden vernieuwd. Vanaf De Koekoek Met de oplevering van het eerste woongebouw is goed zichtbaar hoe omvangrijk de vernieuwing is en hoe mooi het gebouw is geworden. Het voormalige Vlakkers krijgt écht een compleet nieuw gezicht. In het gebouw aan de Koekoek werden 12 appartementen vernieuwd. Er werden dakkapellen en zonnepanelen geplaatst, de woningen zijn van gemiddeld label G naar label B gegaan, de woningen zijn praktischer ingedeeld, het dak is vernieuwd en ook het trappenhuis en de gevels kregen een flinke opfrisbeurt. Dat is nog eens binnenkomen in de wijk! Een mooi resultaat van een goede samenwerking met De Variabele. Om trots op te...

Tips voor bewoners

Website-rijksoverheid-huurwoningDownload Hoe tel ik de punten van mijn zelfstandige huurwoning? Zelfstandige huurwoningen krijgen punten voor de oppervlakte van de woning, het aantal verwarmde ruimtes en bijvoorbeeld de afwerking van keuken of badkamer. Maar ook voor de WOZ-waarde. Het aantal punten van een huurwoning bepaalt de maximale huur van de woning. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Voor zelfstandige huurwoningen geldt tot 1 juli 2019 het volgende...

Wij zoeken bestuursleden voor HuurdersBelangen Druten

Niet persé huurders maar wel mensen die affiniteit hebben met de sociale huisvesting.
Het werk behelst plusminus 4 uur per week en er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Enkele taken: secretariaat /notuleren, website bijhouden en contacten met gemeente, woningcorporatie en Woonbond.
Contact via voorzitter | secretaris Cees Langen,
cees@huurdersdruten.nl Mobiel 0623334005.

Voor alle huurders in de Gemeente Druten

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. Deze wet heeft ook consequenties voor de Huurdersorganisaties, met name voor ons contact met u.
Als u per e-mail door ons op de hoogte wilt worden gehouden van zaken die voor u als huurder van belang zijn en als u ons een bericht wilt sturen dan moet u uw e-mailadres doorgeven.

Het stokpaardje van HuurdersBelangen Druten

Energiebesparing en gedragsverandering: ‘Hou het vooral leuk’

Woningen energiezuiniger maken is een belangrijk speerpunt voor woningcorporaties.

Maar huurders moeten zich ook bewust worden van hun stookgedrag en energieverbruik en dat aanpassen. Hoe krijg je huurders zo ver dat ze hun gedrag veranderen?

Wat is de maximale huurverhoging in 2019?

De huur van uw huis mag in 2018 maximaal 3,9% tot 5,4% omhoog. De stijging hangt af van uw inkomen in 2016 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Was uw huishoudinkomen € 41.056 of minder in 2016? Dan mag de huur van uw huis sinds 1 januari 2018 hooguit 3,9% omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging per 1 juli 2018.

Uitnodiging bijeenkomst 18 september

Standvast Wonen heeft het voornemen te fuseren met De Gemeenschap uit Nijmegen. Als huurder hebt u een adviesrecht. Op dinsdag 18 september organiseert HuurdersBelangen Druten dan ook een bijeenkomst in D’n Bogerd vanaf 17:30 uur, inclusief een kleine maaltijd. U krijgt hier informatie over de voorgenomen fusie en u mag uw standpunt kenbaar maken.

Bekijk de uitnodiging

Onze activiteiten

HUURDERS HEBBEN RECHT OP HULP EN BESCHERMING!
Wij huurders, zorgen voor gunstige cijfers voor verhuurders door aan onze verplichtingen te voldoen, maar dit mag niet ten koste van ons gaan!
Daarom is HuurdersBelangen Druten er voor alle huurders van woningen in de kernen van de gemeente Druten.
ONS MOTTO: Wonen én Huren naar Draagkracht
Het bestuur van HBD is samengesteld uit vrijwilligers.
Aanmelden via info@huurdersdruten.nl om digitaal op de hoogte te blijven.

Verkiezingscampagne 2018

Huur te duur ook in Druten

Veel berichten wijzen erop dat de huurprijzen de huurders over de schoenen lopen. Door maatregelen van het kabinet zijn de huren in vier jaar tijd met bijna 12% gemiddeld per woning gestegen. Dit komt door maatregelen die zijn afgesproken in het Woonakkoord: de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurderheffing. Dat is een belasting die verhuurders moeten betalen, maar ten koste gaat van de huurprijs, onderhoud en nieuwbouw. Doorberekend aan de huurders.

Peiling onder huurders verkiezingen

Ten opzichte van de Kamerverkiezingen in 2012,  kiezen huurders veel minder vaak voor de PvdA en de VVD. Vermoedelijk speelt onvrede over het huidige huurbeleid hier een rol in, al kijken huurders natuurlijk ook naar andere onderwerpen bij het bepalen van hun stem. De PVV, GroenLinks en 50plus trekken juist meer huurders aan dan in 2012. Bij de SP vinden de meeste kiezers huren een belangrijk thema in het bepalen van hun stem.

Corporaties Arnhem-Nijmegen bundelen krachten

Zeventien woningcorporaties in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen, waaronder Standvast Wonen, bundelen hun krachten. In een tijd van veel en ingrijpende ontwikkelingen op de woningmarkt kiezen zij voor samenwerking en stabiliteit in het belang van de woningzoekenden. Zij sloten een samenwerkingsovereenkomst voor een eerlijke, duidelijke en transparante verdeling van de 99.000 sociale huurwoningen in de regio. Huurders kunnen hierdoor makkelijker en onder gelijke condities binnen de regio betaalbaar wonen op de plek die zij willen.

Meer bouwen, sneller verduurzamen en betaalbare huren

Uit de rijksbegroting blijkt dat de verhuurderheffing, een miljardenbelasting die verhuurders en huurders direct in hun portemonnee treft, volgend jaar ruim 1,7 miljard bedraagt, nog iets hoger dan dit jaar. Nu Nederland er weer goed voor staat, vinden Woonbond en Aedes dat het tijd is om dit belastinggeld – ooit ingevoerd om een gat in de rijksbegroting te dichten – in te zetten voor de mensen om wie het gaat.

Waarom de schaarste aan betaalbare woningen onbetaalbaar is

Een betaalbare huurwoning vinden is haast een heilloze missie. De oplossing voor de woningnood? Laat gemeenten en woningcorporaties lokaal bepalen wat nodig is, stellen Eelke Blokker en Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden.

Betaalbare huurhuizen zijn schaars. Zeker in de grote steden. Wachttijden lopen op tot gemiddeld acht jaar. Woningcorporaties, rijksoverheid en gemeenten proberen van alles om die periode te verkorten.

Van Groot naar Beter

Vereniging van woningcorporaties AEDES
Dossier wonen en zorg

Praktijk, 21 augustus 2017
Standvast Wonen stimuleert senioren te verhuizen naar beter passend huis.
Met het proefproject Van Groot naar Beter in Beuningen wilde woningcorporatie Standvast wonen senioren stimuleren om naar een beter passende woning te verhuizen. Ouderen kunnen daardoor langer zelfstandig blijven wonen en er komen eengezinswoningen vrij voor jongere gezinnen. Lenie (65) en Henk van Kouwen (69) deden mee en hebben nog geen moment spijt gehad van hun verhuizing.

Presentatie ALV

Bekijk hier de presentatie van onze Algemene Ledenvergadering op 28 juni 2017.

Geld & goede raad door Rob Nijman

Wie een dak boven zijn hoofd zoekt, komt voor de keuze te staan: huren of kopen?

Zo’n vier op de tien huishoudens in Nederland woont in een huurhuis. Daar staan behalve plichten ook rechten tegenover. Hoewel een koopwoning ook zo zijn voordelen heeft, kan huren voor veel mensen toch aantrekkelijker zijn. Allereerst ben je flexibeler in je woonsituatie. Vind je ergens anders werk, een nieuwe partner of zie je een leuker huis, dan is de huur zo opgezegd. Daarnaast heb je recht op huurbescherming, kun je in een aantal gevallen huurtoeslag aanvragen en heb je geen kosten aan (groot) onderhoud.

ACTIEF OP DE VOOR- OF ACHTERGROND

Verbinden via de media is wel zo belangrijk. Hoe bereik en informeer je mensen?
http://www.demaasenwaler.nl/nieuws/algemeen/18676/huurdersbelangen-druten-zoekt-actieve-leden-

Persbericht / Nieuwsbrief

HuurdersBelangen Druten zoekt actieve leden!

HuurdersBelangen Druten (HBD) is een actieve huurdersvereniging die zich dagelijks inzet voor de belangen van huurders van Standvast Wonen en overige huurders in de gemeente Druten.
HBD streeft naar voldoende beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede woningen.
Op beleidsniveau overleggen met de woningcorporatie m.b.t.:
De bouw van de Klokkenslagstraat en De Hooiwal, renovatie van de Oranjebuurt, bouw van Megenseind Afferden, duurzaamheidsbeleid, passend toewijzen, contacten met particuliere verhuurders en overleg met de wethouder wonen van de gemeente.
Lees verder….

SAMEN EEN BELANG IN WONEN

In de Boudewijn de Groot-zaal in D’n Bogerd ontving voorzitter Cees Langen van HuurdersBelangen Druten op 30 januari 60 huurders / bewoners op deze bijeenkomst.
Doel van de avond was om huurders en geïnteresseerden, de achterban van HBD, te activeren mee te denken en voorstellen te doen die van belang zijn bij betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Lees verder….

HUURVERLAGING

Het recht op ‘huurverlaging wegens inkomensdaling na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging’ is vastgelegd in de wet. Minister Blok heeft via een online enquête bij corporaties nagevraagd of zij deze maatregel toepassen. Het merendeel van de corporaties blijkt dit te doen, meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder….

Het recht van de huurder

Wie een dak boven zijn hoofd zoekt, komt voor de keuze te staan: huren of kopen?

Zo’n vier op de tien huishoudens in Nederland woont in een huurhuis. Daar staan behalve plichten ook rechten tegenover. Hoewel een koopwoning ook zo zijn voordelen heeft, kan huren voor veel mensen toch aantrekkelijker zijn. Allereerst ben je flexibeler in je woonsituatie. Vind je ergens anders werk, een nieuwe partner of zie je een leuker huis, dan is de huur zo opgezegd. Daarnaast heb je recht op huurbescherming, kun je in een aantal gevallen huurtoeslag aanvragen en heb je geen kosten aan (groot) onderhoud. Anders dan een woningeigenaar profiteer je niet van een eventuele waardestijging, maar daar staat weer tegenover dat je niet met een onverkoopbaar huis blijft zitten of een hypotheekschuld als de verkoopprijs tegenvalt. Waar krijg je mee te maken als je kiest voor huren? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij. Lees verder….

Betaalbaarheid als onderdeel van de prestatieafspraken

Passend Toewijzen

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens (in 2015: € 577,- voor één- en tweepersoonshuishoudens en € 618,- voor gezinnen). Deze verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. De resterende marge van 5% is bedoeld om woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden om in uitzonderingssituaties toch een (iets) duurdere woning te kunnen toewijzen, bijvoorbeeld wanneer niet op korte termijn een kwalitatief passende woning met een meer betaalbare huurprijs beschikbaar is.
Lees verder….

PASSEND WONEN – BETAALBARE WOONLASTEN – HUREN OP MAAT

HuurdersBelangen Druten heeft een positie om mee te praten over het beleid tussen corporaties en gemeente. Deelname in het maken van prestatieafspraken over de woningmarkt. Toezeggingen gedaan door politieke partijen in het coalitieakkoord op het gebied van de sociale woningsector ook daadwerkelijk voor het voetlicht brengen.
Lees verder….

De verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.

Corporaties garanderen dat in alle kernen en buurten waar ze bezit hebben huurwoningen zijn met een huur onder de huurtoeslaggrens. Bij de verdeling tussen de kernen en buurten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige behoefte van die betreffende buurt of kern. Daarbij past het portefeuillebeleid van de corporaties binnen de kaders van de woonvisie van de gemeente. Lees verder….

Passend toewijzen sociale huurwoningen

Hoe wijzen corporaties passend toe? Een aantal corporaties regelt dat huishoudens met recht op huurtoeslag automatisch voorrang krijgen op de goedkoopste woningen. Een aantal corporaties verlaagt de huren van woningen om zo voldoende woningen beschikbaar te hebben voor deze doelgroep. Verder zijn er corporaties die de huur tot de aftoppingsgrens verlagen van sommige woningen als daar een huurtoeslaggerechtigde op reageert. Portaal doet dat bijvoorbeeld met een tweehurenbeleid. Lees verder…

Woongenot en de Woonvisie

Welke woonbehoefte is er en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? In de WOONVISIE wordt antwoord gegeven op deze vraag. Voor verschillende woonthema’s werkt de gemeente Druten met huurdersorganisaties en corporaties de ambities uit, inclusief concrete acties waarmee ze in de komende jaren aan de slag gaan.
Lees verder….

STATUSHOUDERS WELKOM

Standpunt HBD: uitgangspunten huisvesting asielzoekers. De gemeente Druten moet met woningcorporatie De Kernen, Stichting Bewonersraad de Kernen, Standvast Wonen en HuurdersBelangen Druten prestatieafspraken maken over de huisvesting van vergunninghouders. Daarbij moet het ook gaan om leefbaarheid in de wijk en integratie in de samenleving. Woningcorporaties mogen, als het om woonruimte voor vergunninghouders gaat, het beheer overnemen van de eigenaar (bijvoorbeeld een gemeente). Het gaat dan om schoonmaakkosten voor collectieve ruimtes, huismeesterswerkzaamheden en administratie. Ze mogen ook de verhuur, verbouw (maximaal 10.000 euro per vergunninghouder) en onderhoudswerkzaamheden doen in gebouwen van anderen. Voor zowel het beheer als de verhuur en verbouw moet een ‘verkorte’ markttoets plaatsvinden om te kijken of er geen marktpartijen zijn die dit op zich kunnen/willen nemen. Naar onze mening worden mensen totaal geïsoleerd door ze met grote aantallen bij elkaar te plaatsen. Houdt daarom rekening met het feit dat mensen geïsoleerd op een kluit om problemen kan vragen. Wanhoopspogingen van het college om de provincie en/of het COA tegemoet te komen kunnen niet slagen. Laten we onze aandacht richten op de definitieve huisvesting van statushouders (vluchtelingen die al gescreend zijn). Dit is prima, mits er aan de vraag naar sociale huurwoningen, zorg etc. voor de eigen inwoners kan worden voldaan. Er ligt een wettelijke regeling om 22 personen te huisvesten, Druten met 18.299 inwoners heeft voor 22 personen een dwingende opdracht voor uitvoering van de noodopvang.  (Huisvestingstaakstelling per gemeente voor vergunninghouders 2016) Ministerie van Veiligheid en Justitie / COA / IND 1-10-2015 Inwoners van de Gemeente Druten moeten niet achtergesteld worden in hun behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Onze voorkeur voor het realiseren van deze noodopvang gaat uit...

Huurverhoging per 1 juli 2016

Jaarlijks op 1 juli wordt de netto huurprijs van uw woning aangepast. Vóór 1 mei heeft u uitgebreide informatie over de nieuwe huur van de woning ontvangen. De regering stelt vast met welk percentage de huren maximaal verhoogd mogen worden. Net als voorgaande jaren, is de hoogte van de huurverhoging in 2016, voor sociale huurwoningen, afhankelijk van uw bruto huishoudinkomen. Dit jaar telt dit huishoudinkomen over 2014. Lees verder….

UW MENING IS BELANGRIJK!

Huurdersraadpleging
Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten voor te leggen aan de huurders. Wat vinden huurders van het voorgestelde huurbeleid? Zijn huurders tevreden over het onderhoud? En wat vinden huurders van voorstellen voor energiebesparing?
Vul nu de enquête in en laat zo uw stem horen.
Lees verder….

Forse huurverhogingen leiden tot armoede

Honderdduizenden huurders dreigen volgend jaar voor het vierde achtereenvolgende jaar geconfronteerd te worden met een forse huurverhoging. Daarvoor waarschuwt huurdersorganisatie de Woonbond. De belangenvereniging dringt er bij……
Lees verder…

Gezocht: kritische huurders

Hoe bevalt uw woning eigenlijk?
Heeft u leren leven met kleine ongemakken in en rond de woning?
Is er wel genoeg daglicht in de keuken?
Kunnen de ramen goed open?
Zijn er voldoende stopcontacten in huis?
Passen de fietsen in de schuur?
En hoe zit het met de woonomgeving?
Is het er veilig, zijn er speelplekken, is het goed toegankelijk voor mensen met een beperking?
U heeft wellicht nog aanvullingen op dit lijstje?
Lees verder….

De stem van de huurders krijgt steeds meer kracht!

De vereniging die opkomt voor de huurders in de gemeente Druten heeft sinds 1 juli 2015 een nieuwe naam: HuurdersBelangen Druten. Ook de bezetting van het bestuur is veranderd. Het bestaat nu uit voorzitter/secretaris Cees Langen, penningmeester Jan van As en algemeen bestuurslid Willy van de Geijn.
Lees verder…

Rem op verhogen van huren

De maandelijkse huursommen zijn te hoog geworden, erkennen Nijmeegse corporaties. Zij trappen nu op de rem.
DOOR ROB JASPERS
De Nijmeegse corporaties zetten de rem op ……
Lees verder….

Huurders kunnen geen kant op

Scheefwoners krijgen te maken met fikse huurverhogingen om de doorstroom naar de vrije sector huurwoningen te bevorderen. Maar ze kunnen nergens naar toe. Er is een groot tekort aan huurwoningen in de vrije sector. Hoe komt het dat er zoveel huurders in de kou worden gezet? Radar zoekt het uit en minister Blok reageert in de uitzending.
Lees verder…

Huurdersplatform draagt bij aan beleid Standvast Wonen

De samenwerking met Standvast verloopt redelijk goed, vindt het Platform, al kan de communicatie beter. Cees: “Het gebeurt wel eens dat we bepaalde zaken uit de krant moeten vernemen, terwijl deze eigenlijk eerst met ons besproken hadden moeten worden. Natuurlijk begrijpen we dat dit niet altijd te voorkomen is, maar we hebben dit wel aangekaart bij de verantwoordelijken bij Standvast en die hebben beloofd de communicatie te verbeteren. We moeten natuurlijk ook de tijd krijgen ons te verdiepen in de beleidszaken om zo een mening te kunnen vormen en een gedegen advies te kunnen uitbrengen.”
Ten slotte spreekt Cees nog een persoonlijke wens uit, waarvan hij zich realiseert dat dit in het kader van de huidige privacywetgeving niet te realiseren is en zeker niet alleen door Standvast Wonen. “Het zou prachtig zijn als we voor elkaar zouden krijgen dat de huren vastgesteld worden op grond van draagkracht. In mijn ogen zou dit sociaal de beste manier zijn.”
Lees verder…

Spijkerschort, metseltroffel en specie

Met veel plezier schrijf ik een voorwoord voor HuurdersBelangen Druten. Het is even wennen aan de nieuwe naam. Voorheen ging deze belangenvereniging onder de naam Huurdersvereniging Midden Maas en Waal door het leven. Maar de naam HuurdersBelangen Druten schept veel meer duidelijkheid. Een vereniging die staat voor de belangen van alle huurders in onze gemeente. En het moet worden gezegd, een actieve vereniging waarmee ik regelmatig van gedachten wissel.
Lees verder….

De bestemming van vakantiegeld

De belastingdienst telt voor het jaarinkomen van ieder huishouden, kopers of huurders, het vakantiegeld mee en verstrekt deze gegevens op verzoek aan banken en woningcorporaties.
Een bank of hypotheekverstrekker gebruikt deze gegevens om de hypotheek te berekenen.
Dus een koper kan hierdoor een hogere hypotheek krijgen omdat het vakantiegeld er bijgeteld wordt om zo de hypotheek te bepalen.
Voor huurders wordt vakantiegeld door de belastingdienst ook bij het jaarinkomen geteld.
Daardoor komen zij hoger uit voor de berekening van de huur en lager voor een eventuele huurtoeslag.
Een verhuurder gebruikt de gegevens om te bepalen in welke categorie men valt.
De categorieën zijn: tot 35.000 euro; tussen 35.000 en 43.000 euro; boven 43.000 euro.
Verschil: kopers hebben extra voordeel, huurders hebben hogere woonlasten.
Lees verder….

Notulen Algemene Ledenvergadering 2015

Tijdens deze jaarvergadering heeft het bestuur aan de leden voorgesteld de naam te wijzigen in HuurdersBelangen Druten, dit in navolging op de huurdersorganisaties in Beuningen, Huurdersbelang Beuningen, en Nijmegen, Huurdersbelangen Standvast.
De aanwezigen waren het eens met het bestuur om dit notarieel vast te laten leggen.
Ook de overige gegevens werden voorgelegd via een Powerpoint presentatie.
De nieuwe website: huurdersdruten.nl en het e-mailadres: info@huurdersdruten.nl.
Lees verder

De Huurcommissie

De Huurcommissie www.huurcommissie.nl
Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.
Waar kunt u de Huurcommissie voor inschakelen?
Lees verder

Uitleg huurtoeslag

Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen als hun huur in verhouding tot hun inkomen te hoog is.
Huurtoeslag (voorheen huursubsidie) vraagt u aan bij de Belastingdienst.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurtoeslag
Lees verder

Huurverlaging

Huurverlaging
Is uw huur hoger dan de maximale huurprijs? Of is uw inkomen gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kunt u huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder.
Lees verder….

Entree Corporatiewoningen regio Arnhem-Nijmegen

Entree is een samenwerkingsverband van 20 woningcorporaties. Samen verhuren zij ruim 90.000 woningen in de regio Arnhem-Nijmegen. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, dient u zich in te schrijven. Dit is gratis. Ook voor direct te huur woningen. Voor koopwoningen hoeft u niet ingeschreven te staan.
Lees verder….

Huurtoeslag 2015

Uitleg huurtoeslag.
Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen als hun huur in verhouding tot hun inkomen te hoog is.
Huurtoeslag (voorheen huursubsidie) vraagt u aan bij de Belastingdienst.
Lees verder…..

Woningverbetering en huurpijs

Wanneer is een verandering aan een woonruimte een verbetering? En wanneer mag voor een verbetering extra huurverhoging worden gevraagd? In deze brochure leest u waarmee huurders en verhuurders rekening moeten houden bij woningverbetering. Wanneer een woningverbetering desondanks tot onderlinge problemen leidt, kan de Huurcommissie in sommige gevallen helpen. In andere gevallen moet u hiervoor naar de kantonrechter toe. VROM woningverbetering en...

Betaalbare woonlasten in de Gemeente Druten

De huurdersorganisatie eist een positie op om mee te praten over het beleid tussen corporaties en gemeente. Dus deelname in het maken van prestatieafspraken over huurwoningen. Woonlasten op de politieke agenda: Betaalbare woonlasten en voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen. Corporaties niet het maximale laten doorberekenen m.b.t. de huurverhoging. Huren op maat is rekening houden met ieder huishoudinkomen. Energiebesparing toepassen als mogelijkheid om woonlasten te verlagen. Energiezuiniger maken van woningen, vooral die van de laagste inkomens. Met gebruik van de woonlastenwaarborg. Verantwoordelijkheid voor alle burgers dus ook zonnepanelen met subsidie op huurwoningen. Het, indien aanwezig, lokale woonlastenonderzoek gebruiken om zoveel mogelijk eruit te halen voor alle burgers en huishoudens. Energiezuinige maatregelen die de gemeente samen met de corporaties moet uitwerken. Burgerinitiatieven erbij halen om e.e.a. te verwezenlijken en vervolgens de plaatselijke partijen die het kunnen leveren en plaatsen. Burgers zelf verantwoordelijk maken voor een goede omgang met energieverbruik. Mensen belonen die goede ideeën aandragen en anderen hiermee helpen. Als gemeente het goede voorbeeld geven door openbare gebouwen te optimaliseren op het gebied van zuinig met energie. Scholen betrekken om met de gebouwen verantwoord om te gaan en als er mogelijkheden zijn daken te voorzien van zonnepanelen. Voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen in veilige woonomgevingen  en een eerlijke verdeling daarvan: Woningcorporaties aansporen om goed te inventariseren waar behoefte aan is. Verkoop van sociale huurwoningen afstoppen, alleen toepassen om te zorgen dat buurten een goede mix worden van huishoudens van een divers pluimage. Een goed beleid door de gemeente samen met de huurdersorganisatie en de corporaties opstellen met betrekking tot leefbaarheid en woongenot. Aandacht voor alle wijken en buurten zodat er nergens...

Omschrijving wijken en buurten Gemeente Druten

Afferden is een dorp gelegen ten zuidoosten van het dorp Druten.
Bieskamp en Steenakker zijn twee woonwijken in Druten- Zuid, een uitbreidingswijk ten zuiden van de Van Heemstraweg.
De Bouwing is een uitbreidingswijk in Druten-Zuid.
Centrum Oranjebuurt is gelegen in het populaire ‘oud Druten’.
Deest is een dorp met een rijk verenigingsleven, een sterk “wij-gevoel”.
Deest-West ligt ten westen van de Grotestraat die midden in Deest van zuid naar noord loopt.
Druten-Centrum is door de aanwezige bedrijvigheid een dynamische wijk.
Druten-Oost is de oostelijk gelegen wijk in de kern Druten.
Druten-West ligt in het populaire ‘oud Druten’.

Puiflijk is het dorp ten zuidwesten van Druten.