Omschrijving wijken en buurten Gemeente Druten

Omschrijving wijken en buurten Gemeente Druten

Puiflijk is het dorp ten zuidwesten van Druten. Hoewel de overgang tussen Druten-Zuid en Puiflijk steeds vloeiender verloopt, heeft Puiflijk nog een heel eigen karakter en willen de inwoners dit ook graag zo houden. De inwoners vormen een hechte gemeenschap. In Puiflijk staan nog heel wat monumentale panden. Puiflijk is trots op deze gebouwen en wil ze vooral zoveel mogelijk voor volgende generaties behouden. De Oude Toren is het oudste bouwwerk in het dorp en is het restant van een 15e eeuwse kerk. Het staat hoog en droog op een terp. In de kern van het dorp is de kerk, een horecavoorziening en het dorpshuis. Een supermarkt in Druten-Zuid ligt op zo’n 5 minuten fietsafstand. De busverbinding loopt langs de noordkant van de wijk. In het oosten van de wijk ligt sportcomplex “Schravenhof”. In de wijk ligt een basisschool. Ook is er een huisartsenpraktijk aanwezig. Het Pax Christi College, een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij in Druten. In de omgeving rondom de dorpskern liggen tevens redelijk nieuwe woningen. In het zuiden van de wijk liggen enkele boerderijen.

Bieskamp en Steenakker zijn twee woonwijken in Druten- Zuid, een uitbreidingswijk ten zuiden van de Van Heemstraweg. Voorzien van veel groen. Door de stedenbouwkundige opzet en de verkeersremmende maatregelen hebben de straten de uitstraling van een woonerf. Door de aanwezige speeltuinen, trapveldjes en kleine dierentuinen is het een kindvriendelijke wijk. In de wijk ligt een basisschool, een islamitische gebedsruimte en een wijkcentrum. Aan de rand van de wijk ligt een supermarkt en de busverbinding loopt door de wijk. Het centrale busstation van Druten ligt op een paar minuten loopafstand. Het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij.

Deest is een dorp met een rijk verenigingsleven, een sterk “wij-gevoel”. Een industriedorp met een voor Maas en Waal heel eigen karakter. Een dorp temidden van het water: Ganzenkuil, Geertjesgolf, Uivermeertjes, Waalscholver. Een dorp met een traditionele feestweek, een toeristische markt en het popspektakel Zeeltje. Een deel van de Deester zandwinning is onlangs opengesteld voor hengelaars. De dorpskern Deest ligt op enkele kilometers ten oosten van de kern Druten. Deest valt uiteen in twee wijken: Deest-Oost en Deest-West. De twee wijken worden door de belangrijkste doorgaande weg, de Grotestraat, gescheiden. De centraal in Deest gelegen kerk, dorpshuis en plein geven Deest een dorpachtige uitstraling. In de wijk zijn enkele winkels en een supermarkt aanwezig. Aan de Van Heemstraweg loopt een busverbinding. Op geringe afstand in Deest-West is een basisschool aanwezig. Het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij in Druten. Recreëren is goed mogelijk in Deest-Oost. De Waalbandijk, ten noorden van de wijk, biedt fietsers en wandelaars uitstekende mogelijkheden. In het noorden van de wijk ligt een visvijver.

Deest-West ligt ten westen van de Grotestraat die midden in Deest van zuid naar noord loopt. De centraal in Deest gelegen kerk, dorpshuis en plein geven Deest een dorpsachtig karakter. In Deest-West is een basisschool aanwezig en in het zuiden van de wijk ligt sportcomplex “Kremershof”. Het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij in Druten. De busverbinding loopt langs de wijkrand.

Centrum Oranjebuurt is gelegen in het populaire ‘oud Druten’.  Het is een rustige wijk. Een groene buffer geeft de wijk, komende vanaf de Van Heemstraweg, een mooi aanzien. De wijk grenst aan het winkelcentrum van Druten. Hierdoor zijn alle winkels in het centrum op loopafstand bereikbaar. Onder het winkelaanbod bevinden zich onder andere enkele supermarkten. In het centrum bevinden zich tevens diverse horecagelegenheden. In de wijk is een nieuwe basisschool gebouwd. Het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij. Aan de oost- en westkant van de wijk liggen twee bushaltes. Het busstation ligt dichtbij. Met de fiets naar het busstation is maximaal vijf minuten. Aan de overkant van de Van Heemstraweg komen wandelaars en spelende kinderen in het Drutens Bosje goed aan hun trekken. De Waalbandijk, ten noorden van de wijk, biedt fietsers en wandelaars goede recreatiemogelijkheden. De groene zone tussen de wijk en de Van Heemstraweg biedt diverse speelmogelijkheden (speeltuinen en trapveldjes) voor de jeugd.

Druten-Oost is de oostelijk gelegen wijk in de kern Druten.  Het is een rustige wijk. In het noorden grenst de wijk aan de Waalbandijk. Bij deze wijk hoort een gebied met een aantal vrije sectorwoningen.  De wijk heeft weinig winkelvoorzieningen maar ligt tegen het centrum van Druten aan. Onder het winkelaanbod in het centrum bevinden zich onder andere vier supermarkten. Het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij. Tussen Druten-Oost en de scholengemeenschap ligt een wijkje met lichte industrie en kantoorpanden.  Een bushalte ligt aan de rand van de wijk. De Waalbandijk, grenzend aan de wijk, biedt goede recreatiemogelijkheden voor fietsers en wandelaars.

De Bouwing is een uitbreidingswijk in Druten-Zuid. Het is een ruim opgezette wijk met een grote variëteit aan woningtypen. Er is een basisschool, het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij en de busverbinding ligt op enige afstand van de wijk. Het centrale busstation van Druten ligt aan de noordzijde van de wijk op zo’n vijf minuten fietsafstand. In het oosten van deze wijk ligt de nieuwste wijk van Druten, de Buitenhof. Hier zijn in totaal bijna 400 woningen gerealiseerd. In het kader van het Landinrichtingsplan heeft de gemeente Druten een uniek stukje groen aan de rand van deze wijk, het prachtige park de Lage Bobbert. Een hondenuitlaatplek, een visvijver, een klimrek voor kleinere kinderen, een trapveldje en basketbalveld en een jongeren ontmoetingsplaats zijn onderdelen van dit mooie stukje grond in de gemeente Druten.

Druten-Centrum is door de aanwezige bedrijvigheid een dynamische wijk. De wijk omvat het centrum van Druten en een gedeelte van de direct omliggende omgeving. De centrumfunctie voldoet prima doordat er veel variatie in winkel- en horecavoorzieningen aanwezig is. De woningstichting heeft hier een divers aanbod van woningen; de helft van het aantal woningen zijn ouderenwoningen. Bijna alle woningen voor ouderen bestaan uit drie laagbouwflats (maximaal 3 etages) in de nabijheid van zorgcentrum “De Kasteelhof”. De busverbinding loopt door de wijk. De wijk kent een aantal speelmogelijkheden voor kinderen en binnenkort een nieuwe basisschool en het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij.

Afferden is een dorp gelegen ten zuidoosten van het dorp Druten. Het heeft haar inwoners veel te bieden. Hoewel ook hier, zoals in veel kleine kernen het voorzieningenniveau (winkels e.d.) onder druk staat, is Afferden nog steeds een gewilde woonomgeving. Centraal door de kern, vanuit Druten naar de Van Heemstraweg, loopt de Koningstraat. Aan de Koningstraat ligt midden in de dorpskern de kerk. In 2010 is een prachtig Kulturhus in Afferden gerealiseerd met woningen, horeca en alle ruimte voor sociaal-culturele mogelijkheden hetgeen de kern een dorpachtige uitstraling geeft. Rondom het dorp liggen enkele boerderijen. Recreëren is op verschillende manieren mogelijk. In Afferden ligt het sportcomplex “de Ringelenberg”. Aan het Drutens gedeelte van de Koningstraat ligt op korte afstand nog een ander sportcomplex; “de Gelenberg”. Dit sportcomplex omvat naast een aantal sportvelden ook een binnenzwembad. Tegenover dit sportcomplex bevindt zich het Drutens Bosje een revreatie- en wandelgebied en een visvijver. In de kern zijn enkele voorzieningen aanwezig. Er is een basisschool. Ook is er een kleine supermarkt (o.a. slagerij) in het dorp. Het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij in Druten. De busverbinding loopt langs de rand van het dorp.

Druten-West ligt in het populaire ‘oud Druten’. De wijk grenst in het westen aan een visvijver. Het oostelijk deel van de wijk grenst aan het centrum van Druten. Hierdoor zijn alle winkels voor bewoners in dit gedeelte van de wijk op fiets/loopafstand bereikbaar. Onder het winkelaanbod bevinden zich onder andere vier supermarkten. In het centrum bevinden zich tevens diverse horecagelegenheden. Aan de hoofdweg door de wijk, de Heuvel, bevinden zich het gemeentehuis en een sporthal. Het Pax Christi College een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is vlakbij evenals een busstation. Aan de rand van de wijk ligt een bushalte. De woningstichting heeft ter verbetering van de wijk een ontwikkelingsvisie gemaakt samen met de gemeente Druten. Deze visie houdt in dat de wijk in de periode vanaf 2014 ingrijpend wordt veranderd. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat Druten-West een meer gevarieerde wijk wordt, door variatie aan te brengen in woningtype, eigendomsverhoudingen en prijsklassen. Ondanks de beoogde variatie in de wijk zal er een groot aantal betaalbare woningen in de wijk aanwezig blijven.