Persbericht / Nieuwsbrief

HuurdersBelangen Druten zoekt actieve leden!

HuurdersBelangen Druten (HBD) is een actieve huurdersvereniging die zich dagelijks inzet voor de belangen van huurders van Standvast Wonen en overige huurders in de gemeente Druten.
HBD streeft naar voldoende beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede woningen.

Op beleidsniveau overleggen met de woningcorporatie m.b.t.:
De bouw van de Klokkenslagstraat en De Hooiwal, renovatie van de Oranjebuurt, bouw van Megenseind Afferden, duurzaamheidsbeleid, passend toewijzen, contacten met particuliere verhuurders en overleg met de wethouder wonen van de gemeente. Allemaal onderwerpen waar HBD zich mee bezig houdt om de belangen van huurders te behartigen. En om dat goed te kunnen doen zoekt de huurdersvereniging naar versterking met geïnteresseerde leden en actieve bewoners.

Opkomen voor de Rechten van Huurders.
Sinds de nieuwe woningwet van 2015 hebben huurders veel meer te zeggen en meer invloed op de woningbouwcorporatie en particuliere verhuurders. Op verschillende belangrijke onderwerpen heeft HBD een adviserende rol en instemmingsrecht, regelmatig vindt overleg plaats met Standvast Wonen op lokaal en centraal niveau. Dat gebeurt gericht en in een goede samenwerking.

Een alleszins belangrijke en boeiende bezigheid.
Er komt veel bij kijken. Op dit moment telt het bestuur actieve vrijwilligers die werk doen voor heel veel mensen want in de gemeente Druten bezit Standvast Wonen ongeveer 1900 woningen en zijn er ook nog 85 particuliere huurders. HBD zoekt daarom actieve leden! Dit hoeft niet perse een bestuursfunctie te zijn. Wilt u uw steentje bijdragen aan de belangen van huurders dan is er altijd wat te doen. Wilt u meepraten over de toekomst van sociale woningbouw in de Gemeente Druten? Of is duurzaamheid en energiezuinigheid meer uw ding? Versterken van het lokale netwerk? Kortgezegd: een hoop boeiende onderwerpen waar wat mee gedaan kan worden.

De huurdersvereniging laat zich bijstaan.
Door externe adviseurs, zoals van de Woonbond. Ook wordt er scholing aangeboden en worden onkosten vergoed.

Heeft u interesse in een uitdagende klus of heeft u vragen of opmerkingen? Meldt u zich dan via info@huurdersdruten.nl.

HBD is telefonisch bereikbaar op 06-23334005.

Voor informatie: www.huurdersdruten.nl