Rem op verhogen van huren

Rem op verhogen van huren

De maandelijkse huursommen zijn te hoog geworden, erkennen Nijmeegse corporaties.
Zij trappen nu op de rem.
DOOR ROB JASPERS

De Nijmeegse corporaties zetten de rem op de huurverhoging. Ze geven de komende jaren voorrang aan de betaalbaarheid van de huren. De huren gaan voorlopig alleen met de inflatie mee omhoog en daar bovenop komt in sommige gevallen maximaal 1 procent extra.
“We willen de lijn omhoog echt stoppen”, zegt Johan Noppe, manager bij Portaal en voorzitter van het Platform van de Nijmeegse woningcorporaties. Hij erkent dat de huren de laatste jaren soms te fors gestegen zijn.
Met hun actie reageren de corporaties positief op de huurwensen van de gemeenteraad.
Vastgesteld is dat ruim 30 procent van de Nijmeegse huishoudens lastig kan rondkomen. 9.000 huishoudens kampen ook met schulden. De raad vindt het niet langer acceptabel dat de huren sneller stijgen dan de inkomens, wat de afgelopen jaren wel gebeurde. De meeste huurders in de stad zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met jaarlijkse
huurstijgingen van 4 tot 4,5 procent. Dat betekent dat een woning die in 2013 600 euro per maand kostte, in 2015 uitkwam op een huur van 649 euro. Gemiddeld zijn de huren van corporatiewoningen gestegen van 425 euro in 2011 naar 516 euro per maand in 2015. Het aantal echt goedkope huurwoningen met een prijs onder 403 euro is bovendien stevig gezakt.
De corporaties zullen allemaal nog steeds een eigen huurbeleid blijven voeren. Maar ze hebben wel samen afgesproken prioriteit te geven aan de betaalbaarheid. Corporatie Talis met ruim 9.000 woningen heeft eerder besloten de huren te verlagen naar 618 euro voor mensen met een laag inkomen (maximaal 34.000 euro).
Portaal, de grootste corporatie in de stad, stemt sinds 1 januari de huur al specifiek af op het inkomen van de woningzoekende die zich via het toewijzingssysteem Entree voor een huis meldt.
Volgens Noppe hebben de corporaties de afgelopen jaren de huren fors moeten optrekken om de verhuurdersheffing te kunnen betalen die het rijk hun heeft opgelegd. Voor de Nijmeegse corporaties gaat het om een jaarbedrag van ruim 17 miljoen euro, dat bovendien nog stijgt naar 24 miljoen in 2017. Noppe: “Minister Stef Blok zei: ‘Dat kun je terugverdienen via huurverhogingen’.”
Volgens Noppe hebben de corporaties die financiƫle pijn ook proberen op te vangen via forse besparingen op de bedrijfsvoering. Daar is 15 tot 20 procent op bezuinigd door alle corporaties.
Noppe: “Maar we beseffen nu dat stijging van de huren niet verder kan gaan. We zien ook dat steeds mensen met risicovolle schulden kampen.”
http://krant.gelderlander.nl/degelderlander/3966/article/383497/33/6/render/?reader_to… 12-2-2016
Reageren? r.jaspers@gelderlander.nl