SAMEN EEN BELANG IN WONEN

SAMEN EEN BELANG IN WONEN

In de Boudewijn de Groot-zaal in D’n Bogerd ontving voorzitter Cees Langen van HuurdersBelangen Druten op 30 januari 60 huurders / bewoners op deze bijeenkomst.
Doel van de avond was om huurders en geïnteresseerden, de achterban van HBD, te activeren mee te denken en voorstellen te doen die van belang zijn bij betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Samen met medewerkers van Standvast Wonen en Atrivé, een adviesbureau dat organisaties ondersteunt onder meer bij vraagstukken over participatie, samenwerking en fusie en ondersteunen bij duurzaamheid, wonen en zorg.

Na een korte inleiding nam de directeur van Atrivé het woord en toonde, aan de hand van sheets op een groot scherm, wat er van huurders verwacht wordt bij huurdersparticipatie.
De vergaderzaal werd hierna heringericht. Mensen namen plaats in groepjes van 6 à 7 aan tafels.
Iedereen kon zijn of haar zegje doen als het maar ging over algemene huurderszaken. Het was niet de bedoeling om je persoonlijke grieven te spuien.
Gedurende drie kwartier kwam er veel aan de orde waardoor HBD de hoop heeft dat er belangrijke onderwerpen meegenomen kunnen worden bij overleggen met de gemeente en de woningcorporatie. Hierbij zal ook zeker niet vergeten worden om de particuliere verhuurders te betrekken.

De resultaten van deze avond hopen we z.s.m. aan u te laten weten.