Spijkerschort, metseltroffel en specie

(Niels Stam fotografie)

 

HuurdersBelangen Druten is in mijn ogen een partij, die haar positie verdient en die met veel verve invult op het gebied van wonen. Een vereniging die terecht de vinger aan de pols houdt bij tal van zaken die spelen in onze gemeente. Denk daarbij aan nieuwbouw van (levensloopbestendige) sociale huurwoningen en onderhoud en beheer van de woningvoorraad van woningcorporatie Standvast Wonen. Graag noem ik verder ook de jaarlijkse huurverhogingen waarmee huurders worden geconfronteerd, de doorstroming op de woningmarkt  en het verduurzamen van huurwoningen.

Het enthousiasme waarmee de leden van HuurdersBelangen Druten zich inzetten, mag wat mij betreft wel op wat meer waardering van huurders rekenen. Omgekeerd ligt er voor de vereniging zelf natuurlijk ook de taak haar boodschap zodanig uit te dragen, dat mensen hierdoor worden geïnspireerd om zich te verdiepen in het werk van de vereniging.

Voor de nabije toekomst geldt dat er, om in vaktermen te blijven, nog genoeg te metselen valt ten aanzien van de onderwerpen, die ik eerder noemde. Dus HuurdersBelangen Druten, spijkerschort aan, metseltroffel in de aanslag en gebruik de specie als een middel om volkshuisvestingszaken met elkaar te verbinden. Daarbij wens ik de vereniging heel veel succes!

Sjef van Elk,

Wethouder voor onder andere Wonen.