STATUSHOUDERS WELKOM

Standpunt HBD: uitgangspunten huisvesting asielzoekers.

De gemeente Druten moet met woningcorporatie De Kernen, Stichting Bewonersraad de Kernen, Standvast Wonen en HuurdersBelangen Druten prestatieafspraken maken over de huisvesting van vergunninghouders. Daarbij moet het ook gaan om leefbaarheid in de wijk en integratie in de samenleving.

Woningcorporaties mogen, als het om woonruimte voor vergunninghouders gaat, het beheer overnemen van de eigenaar (bijvoorbeeld een gemeente). Het gaat dan om schoonmaakkosten voor collectieve ruimtes, huismeesterswerkzaamheden en administratie.

Ze mogen ook de verhuur, verbouw (maximaal 10.000 euro per vergunninghouder) en onderhoudswerkzaamheden doen in gebouwen van anderen.

Voor zowel het beheer als de verhuur en verbouw moet een ‘verkorte’ markttoets plaatsvinden om te kijken of er geen marktpartijen zijn die dit op zich kunnen/willen nemen.

Naar onze mening worden mensen totaal geïsoleerd door ze met grote aantallen bij elkaar te plaatsen. Houdt daarom rekening met het feit dat mensen geïsoleerd op een kluit om problemen kan vragen. Wanhoopspogingen van het college om de provincie en/of het COA tegemoet te komen kunnen niet slagen.

Laten we onze aandacht richten op de definitieve huisvesting van statushouders (vluchtelingen die al gescreend zijn).
Dit is prima, mits er aan de vraag naar sociale huurwoningen, zorg etc. voor de eigen inwoners kan worden voldaan.
Er ligt een wettelijke regeling om 22 personen te huisvesten, Druten met 18.299 inwoners heeft voor 22 personen een dwingende opdracht voor uitvoering van de noodopvang.  (Huisvestingstaakstelling per gemeente voor vergunninghouders 2016)
Ministerie van Veiligheid en Justitie / COA / IND 1-10-2015
Inwoners van de Gemeente Druten moeten niet achtergesteld worden in hun behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Onze voorkeur voor het realiseren van deze noodopvang gaat uit naar een contingent van statushouders, die kleinschalig over meerdere kernen van Druten dienen te worden gehuisvest. Duidelijk moet zijn dat de gemeenschap van Druten de politieke vluchteling een warm welkom wil bieden.