Geen categorie

Onze activiteiten

HUURDERS HEBBEN RECHT OP HULP EN BESCHERMING!
Wij huurders, zorgen voor gunstige cijfers voor verhuurders door aan onze verplichtingen te voldoen, maar dit mag niet ten koste van ons gaan!
Daarom is HuurdersBelangen Druten er voor alle huurders van woningen in de kernen van de gemeente Druten.
ONS MOTTO: Wonen én Huren naar Draagkracht
Het bestuur van HBD is samengesteld uit vrijwilligers.
Aanmelden via info@huurdersdruten.nl om digitaal op de hoogte te blijven.

Verkiezingscampagne 2018

Huur te duur ook in Druten

Veel berichten wijzen erop dat de huurprijzen de huurders over de schoenen lopen. Door maatregelen van het kabinet zijn de huren in vier jaar tijd met bijna 12% gemiddeld per woning gestegen. Dit komt door maatregelen die zijn afgesproken in het Woonakkoord: de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurderheffing. Dat is een belasting die verhuurders moeten betalen, maar ten koste gaat van de huurprijs, onderhoud en nieuwbouw. Doorberekend aan de huurders.