Corporaties Arnhem-Nijmegen bundelen krachten

Woningzoekende centraal

Wonen. Iedereen heeft er recht op. De woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen zorgen voor voldoende betaalbare en passende woningen voor mensen met een smalle beurs. Om vrijkomende woningen eerlijk te verdelen maken de samenwerkende corporaties gebruik van woonruimteverdeelsysteem Entree.nu, beheerd door Enserve. Zo kunnen alle woningzoekenden in de regio op één plek, eenvoudig in één systeem het beschikbare aanbod van alle betrokken corporaties zien. De corporaties zijn nu, als één samenwerkingsverband, gezamenlijk gesprekspartner en opdrachtgever voor het beheer en de vernieuwing van Entree.nu. Daarmee verandert er voor de woningzoekende nu niets. Het systeem dat de regio nu kent blijft behouden. Deze samenwerking helpt de corporaties vooral om richting de toekomst op een meer efficiënte wijze verbeteringen aan te brengen.

Met één inschrijving een groter zoekgebied

Binnen de samenwerking is afgesproken, dat de aangeboden huurwoningen onder gelijke criteria, zoals meettijd en selectie, en met één urgentiesysteem worden aangeboden. Dit geeft woningzoekenden duidelijkheid. Binnen de regio gelden voor de sociale huurwoningen van de samenwerkende corporaties dezelfde regels. Woningzoekenden hebben hiermee de mogelijkheid om binnen de woningmarktregio daar te gaan wonen waar zij willen.

Eén gesprekspartner voor gemeenten

De gemeenten in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen hebben een uniforme Huisvestingsverordening vastgesteld voor de periode 2016-2019. Door hun samenwerking trekken de corporaties vanuit één visie en dezelfde uitgangspunten gezamenlijk op als gesprekspartner voor gemeenten over de (uitvoering van de) woonruimteverdeling.