H U U R D E R S B E L A N G E N   in  2021
SPECIFIEK MAATWERK – SOCIAAL HUURAKKOORD–> HUURBEVRIEZING  EN/OF  HUURVERLAGING

Er is een nieuw systeem in werking getreden voor huurders van sociale huurwoningen.
Is het inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs, dan kan een huishouden in aanmerking komen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging.

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/hoe-om-te-gaan-met-specifiek-maatwerk-in-2021.html

Huurders van Woonwaarts in Beuningen en Druten kunnen per e-mail of brief reageren op de mogelijkheid van Huurbevriezing, een onderdeel van specifiek maatwerk.
Huurverlaging kan altijd aangevraagd worden.

Voor corporaties is het van belang om huurders goed te informeren over de wijze waarop de corporatie het specifiek maatwerk invult. De corporatie maakt afspraken hierover met de huurdersorganisaties (HuurdersBelangen Druten, HBD en Huurdersbelang Beuningen HBB) en de gemeenten Beuningen en Druten en legt deze ook vast in de Prestatieafspraken.
Dit voorkomt dat andere verwachtingen over het specifiek maatwerk ontstaan.

Wat is specifiek maatwerk?
In het Sociaal Huurakkoord 2018 wordt onder specifiek maatwerk verstaan het verlagen of bevriezen van de huurprijs bij huishoudens die relatief te duur wonen.
Er is geen wettelijke verplichting. Specifiek maatwerk is onderdeel van de door Aedes, vereniging van samenwerkende woningcorporaties, en de Woonbond gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord. In die zin is er wel een morele verplichting om als corporatie iets te doen voor huishoudens die te duur wonen.

Kan een corporatie op een andere manier invulling geven aan specifiek maatwerk?
Een corporatie kan kiezen hoe zij huishoudens wil helpen die te duur wonen. Het is belangrijk de afspraken te maken en vast te leggen met de huurdersorganisatie en de gemeente.

Wat is het risico als de corporatie geen specifiek maatwerk uitvoert?
Kiest de corporatie ervoor huurders die relatief te duur wonen geen specifiek maatwerk te bieden, dan bestaat de mogelijkheid dat de huurdersorganisatie hen hierop aanspreekt. Met een verwijzing naar het Sociaal Huurakkoord. Het is dan ook van belang dat de corporatie dit met de huurdersorganisatie bespreekt.

Wie komt in aanmerking voor specifiek maatwerk?
Of een huishouden in aanmerking komt voor specifiek maatwerk hangt af van:

  • het aantal personen in het huishouden; en
  • het inkomen; en
  • de (netto) huurprijs van de woning waarin zij woont.

Hoe kan een huishouden specifiek maatwerk aanvragen?
Voor het specifiek maatwerk worden de inkomensgrenzen en huurprijzen per huishoudensgrootte jaarlijks vóór 1 januari vastgesteld voor het komende kalenderjaar. De corporatie informeert haar huurders wanneer ze in aanmerking kunnen komen voor specifiek maatwerk. Idealiter doet zij dit twee maal: voor 1 februari en (in ieder geval) in de brief over de huuraanpassing (voor 1 mei).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *