Blog

Peiling onder huurders verkiezingen

Algemene conclusie

Meer dan de helft van de huurders vindt huren  een belangrijk politiek thema in het bepalen van hun stem. Betaalbaarheid van het huren en  beschikbaarheid van voldoende huurwoningen  zijn de belangrijkste politieke issues.

Dat vertaalt zich ook in de standpunten van  huurders. Er is grote steun voor huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur, het aan banden leggen van de prijsstijging in de vrije sector (particulier) en het bouwen van meer sociale huurwoningen. Ook is een meerderheid van de huurders voor het verplichten van meer investeringen in energiebesparende woningverbetering door verhuurders.

Ten opzichte van de Kamerverkiezingen in 2012,  kiezen huurders veel minder vaak voor de PvdA en de VVD. Vermoedelijk speelt onvrede over het huidige huurbeleid hier een rol in, al kijken huurders natuurlijk ook naar andere onderwerpen bij het bepalen van hun stem. De PVV, GroenLinks en 50plus trekken juist meer huurders aan dan in 2012. Bij de SP vinden de meeste kiezers huren een belangrijk thema in het bepalen van hun stem.

Verantwoording

Deze peiling is door Kantar tns uitgevoerd, in opdracht van de Woonbond. 916 huurders hebben meegedaan aan het onderzoek en middels een digitale enquête het onderzoek voltooid.
De stellingen zijn in willekeurige volgorde  aan de deelnemers gepresenteerd.

https://www.woonbond.nl/publicatie/peiling-onder-huurders-verkiezingen-tweede-kamer