• Home
  • Diversen

Wij zoeken bestuursleden voor HuurdersBelangen Druten

Wij zoeken bestuursleden voor HuurdersBelangen Druten

Wij komen op voor huurders in Afferden, Deest, Druten, Horssen en Puiflijk.
Onze visie: Woning huren? ….. prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.
Wij helpen: door het verlenen van eenvoudig en begrijpelijk advies.
Samenwerking: met bewonerscommissies op complex-, buurt- en wijkniveau.
Problemen aanpakken: bespreken en verhelpen met de verhuurder en de gemeente in het kader van regels, De Woningwet 2015 en vervolgwetten.
Ons streven: een vereniging/organisatie uit sociale én particuliere huurders.

Lid zijn van HBD is van belang omdat wij namens huurders overleggen:

  • met Woonwaarts, De Kernen en particuliere verhuurders;
  • zorgen dat huren van een goede duurzame woning betaalbaar blijft;
  • om bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid na te streven en te verbeteren;
  • met de gemeente over een woonvisie en de prestatieafspraken.

HUURDERS HEBBEN RECHT OP HULP EN BESCHERMING!
Daarom is HuurdersBelangen Druten er voor u.
Aanmelden via ons postadres:
HuurdersBelangen Druten, Molenstraat 6, 6651 ZB Druten.
Of: www.huurdersdruten.nl en info@huurdersdruten.nl
Bestuur van HBD
Via de website, de weekkranten en overige media het laatste nieuws.
Waar en hoe zijn wij te bereiken?
D’n Bogerd – De Meent – ’t Trefpunt – De Lier – De Doorkijk – De Horst.
Elke dinsdagochtend op afspraak van 9.00 tot 12.00 uur.
Wat kost het lidmaatschap?
Wij vragen een bijdrage van € 0,60 per maand. Leden van HBD zijn ook lid van De Woonbond, zie https://www.woonbond.nl/.