Een woning huren? Wij behartigen uw belangen!

Welkom op de website van HuurdersBelangen Druten.

 

 

 

 

Huurders hebben recht op hulp en bescherming!

Wij huurders, zorgen voor gunstige cijfers voor verhuurders door aan onze verplichtingen te voldoen, maar dit mag niet ten koste van ons gaan! Daarom is HuurdersBelangen Druten er voor alle huurders van woningen in de kernen van de gemeente Druten. Ons motto: huren naar draagkracht.

 

 

Onze visie: Een woning huren? De verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.

Wij streven naar: een grote vereniging/organisatie die bestaat uit sociale én particuliere huurders.

Samenwerking met bewonerscommissies op complex-, buurt- en wijkniveau. Problemen aanpakken en deze met de verhuurder en de gemeente in het kader van De Woningwet 2015 bespreken en verhelpen.

Cees Langen

voorzitter/secretaris, HuurdersBelangen Druten

Wat doet HuurdersBelangen Druten?

w

Advies

Het verlenen van advies en verwijzing van juridische aard

i

Brieven

Het schrijven van brieven en bezwaarschriften

Huurtoeslag

Het aanvragen van huurtoeslag en andere voorzieningen

Bemiddelen

Bemiddeling en doorverwijzing bij klachten.

Cijfers gemeente Druten

Aantal leden

Nieuwe woningen 2018

Aantal huurwoningen

%

Percentage huurwoningen

Uitnodiging bijeenkomst 18 september

Standvast Wonen heeft het voornemen te fuseren met De Gemeenschap uit Nijmegen. Als huurder hebt u een adviesrecht. Op dinsdag 18 september organiseert HuurdersBelangen Druten dan ook een bijeenkomst in D’n Bogerd vanaf 17:30 uur, inclusief een kleine maaltijd. U krijgt hier informatie over de voorgenomen fusie en u mag uw standpunt kenbaar maken.

Bekijk de uitnodiging

Huurverhoging per 1 juli 2018

Huurders ontvingen voor 1 mei een brief of e-mail over de huurverhoging per 1 juli 2018.
Dit jaar is er sprake van een aangepaste huurverhoging die tot stand is gekomen na advies van de huurdersorganisatie en van het nieuwe HuurdersPlatform Standvast Wonen (HPSW).

Lees verder

Nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Lid worden?

Schrijf u in!

Meer cijfers?

Klik hier