Aardschouwstraat Druten

Ambtshuisplein Druten

Dijk Deest

Hertenkamp Horssen

Bieskamp Druten

Langeslag Afferden

Deest Oost

Puiflijk

Betaalbaarheid als onderdeel van de prestatieafspraken

Passend Toewijzen

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens (in 2015: € 577,- voor één- en tweepersoonshuishoudens en € 618,- voor gezinnen). Deze verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. De resterende marge van 5% is bedoeld om woningcorporaties een beperkte ruimte te bieden om in uitzonderingssituaties toch een (iets) duurdere woning te kunnen toewijzen, bijvoorbeeld wanneer niet op korte termijn een kwalitatief passende woning met een meer betaalbare huurprijs beschikbaar is.
Lees verder….

Passend toewijzen sociale huurwoningen

Hoe wijzen corporaties passend toe? Een aantal corporaties regelt dat huishoudens met recht op huurtoeslag automatisch voorrang krijgen op de goedkoopste woningen. Een aantal corporaties verlaagt de huren van woningen om zo voldoende woningen beschikbaar te hebben voor deze doelgroep. Verder zijn er corporaties die de huur tot de aftoppingsgrens verlagen van sommige woningen als daar een huurtoeslaggerechtigde op reageert. Portaal doet dat bijvoorbeeld met een tweehurenbeleid. Lees verder…

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt haar huidige leden en alle huurders van de gemeente Druten en overige belangstellenden uit voor de jaarvergadering op 29 juni 2016 om 19.30 uur in D’n Bogerd.
De agenda is als volgt:
19.30 uur: Opening door de voorzitter/secretaris en het jaarverslag 2015.
19.40 uur: Het financieel jaarverslag 2015 en de begroting 2016 toegelicht door de penningmeester.
19.50 uur: Presentatie en nieuwe bestuurssamenstelling.
Het bestuur doet een voordracht van een nieuw bestuurslid, Maud Megens-van der Zandt.
20.00 uur: Pauze, met een hapje en een drankje.
20.15 uur: Presentatie door een gastspreker met als thema: een huurder is geen melkkoe.
21.15 uur: Afsluiting.
Lees verder….

PASSEND WONEN – BETAALBARE WOONLASTEN – HUREN OP MAAT

HuurdersBelangen Druten heeft een positie om mee te praten over het beleid tussen corporaties en gemeente. Deelname in het maken van prestatieafspraken over de woningmarkt. Toezeggingen gedaan door politieke partijen in het coalitieakkoord op het gebied van de sociale woningsector ook daadwerkelijk voor het voetlicht brengen.
Lees verder….

De verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.

Corporaties garanderen dat in alle kernen en buurten waar ze bezit hebben huurwoningen zijn met een huur onder de huurtoeslaggrens. Bij de verdeling tussen de kernen en buurten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige behoefte van die betreffende buurt of kern. Daarbij past het portefeuillebeleid van de corporaties binnen de kaders van de woonvisie van de gemeente. Lees verder….