Huurdersbelangen Druten

Huurders hebben recht op hulp en bescherming!

Wij huurders, zorgen voor gunstige cijfers voor verhuurders door aan onze verplichtingen te voldoen, maar dit mag niet ten koste van ons gaan! Daarom is Huurders Druten er voor alle huurders van woningen in de kernen van de gemeente Druten. Ons motto: huren naar draagkracht.

Onze visie

Een woning huren? De verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.

Wij streven naar

Een grote vereniging/organisatie die bestaat uit sociale én particuliere huurders.

Samen sterk

Samenwerking met bewonerscommissies op complex-, buurt- en wijkniveau. Problemen aanpakken en deze met de verhuurder en de gemeente in het kader van De Woningwet 2015 bespreken en verhelpen.

Onze Bezigheden

Wat doet Huurders Druten?

Advies

Het verlenen van advies en verwijzing van juridische aard.

Brieven

Het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

Huurtoeslag

Het aanvragen van huurtoeslag en andere voorzieningen.

Bemiddelen

Bemiddeling en doorverwijzing bij klachten.