Huren naar draagkracht.

Het bestuur van HBD bestaat uit vrijwilligers die opkomen voor de belangen van zoveel mogelijk huurders.
Dit kost hen veel tijd en energie. Die energie willen zij inzetten voor u en u kunt ons daarbij helpen door lid te worden van: Huurders Druten (HBD). Zie hiervoor het contactformulier.

Wij streven ernaar om alle huurders van sociale en particuliere verhuurders te vertegenwoordigen in het overleg met de verhuurders en de Gemeente Druten. Wij willen dat deze verhuurders en de gemeente zich terdege bewust zijn van Huurders Druten en hierin deze vereniging zien als vertegenwoordiger van hun klanten (huurders).
Ons streven is het ondersteunen van bewonerscommissies op complex-, buurt- en wijkniveau. Om een gerichte gezamenlijke aanpak voor overleg mogelijk te maken en deze direct met de verhuurder en de gemeente te bespreken en te realiseren.

397
AANTAL LEDEN
52
SOCIALE NIEUWBOUWWONINGEN
VOOR HET LAATST GEBOUWD IN 2015
1859
AANTAL
HUURWONINGEN
62
PERCENTAGE
HUURWONINGEN
HET BESTUUR

Bestuursleden van HBD

Cees Langen

Cees Langen

Voorzitter/Secretaris

Cees Langen

Voorzitter/Secretaris

Jan van As

Jan van As

Penningmeester

Jan van As

Penningmeester

Dit is geen loze kreet!

Het bestuur van HBD bestaat uit vrijwilligers die opkomen voor de belangen van zoveel mogelijk huurders.
Dit kost hen veel tijd en energie. Die energie willen zij inzetten en u kunt ons daarbij helpen door lid te worden van: HuurdersBelangen Druten (HBD). Zie hiervoor het contactformulier.

Waar streeft HuurdersBelangen Druten naar?

Wij streven ernaar om alle huurders van sociale en particuliere verhuurders te vertegenwoordigen in het overleg met de verhuurders en de Gemeente Druten. Wij willen dat deze verhuurders en de gemeente zich terdege bewust zijn van HuurdersBelangen Druten en hierin deze vereniging zien als vertegenwoordiger van hun klanten (huurders).
Ons streven is ook het vormen en ondersteunen van bewonerscommissies op complex-, buurt- en wijkniveau. Om een gerichte gezamenlijke aanpak voor overleg met de verhuurder en de gemeente te bespreken en te realiseren.

De Huurdersvereniging bestaat al enige jaren en heeft thans 400 leden.

Lid van de huurdersvereniging is ook in uw belang, omdat dan ook namens u overleg gevoerd wordt:

  • Met sociale en particuliere verhuurders;
  • Om door middel van overleg bijvoorbeeld te hoge huren aan te vechten;
  • Om een goede leefbaarheid in buurten en wijken na te streven en te verbeteren;
  • Om geregeld informatie aan alle leden te verstrekken over ontwikkelingen van de volkshuisvesting op landelijk en vooral op gemeentelijk niveau;
  • Zodat er ook voor verhuur gespreks- en onderhandelingspartners blijven om overeenkomsten af te sluiten.

Doet HBD nog meer?

Jazeker! Uw huurdersvereniging houdt zich ook bezig met adviezen en/of ondersteuning van:

  • Juridische aard
  • Bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften
  • Bij het aanvragen om huurtoeslag
  • Bemiddeling bij klachten.

Huurders moeten hulp en bescherming hebben!

Door het nieuwe beleid van de Overheid op het terrein van de huur en verhuur, zijn alle verhuurders zeer marktgericht bezig. Iedere verhuurder probeert zo gunstig mogelijk te verhuren om een fraai jaarcijfer te bereiken.

Wij huurders, zorgen voor dat gunstige cijfer, maar wij moeten er voor zorgen dat dit niet ten koste van ons gaat! Daarom is HuurdersBelangen Druten er voor u.

Een woning huren?

Ja graag….niet te duur en zeker de verhouding van prijs en kwaliteit in een goede betaalbare balans.

Bogerd Druten

Bogerd Druten

Hier houden wij kantoor op dinsdagochtend.

Bogerd Druten

Hier houden wij kantoor op dinsdagochtend.