HANDIGE INFO

Op deze pagina vind je meer handige informatie

De huurders van, vroeger Alfons Ariëns en voorheen Stichting Standvast Wonen en De Gemeenschap vormen na de fusie samen Woonwaarts. De belangen van de huurders in de Gemeente Druten worden behartigd door Huurders Druten (HBD). Als u per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden van zaken die voor u als huurder van belang zijn, geef ons dan uw e-mailadres door via info@huurdersdruten.nl.

WOONCRISIS? AAN DE SLAG!

Er heerst een wooncrisis, sommigen spreken al van woningnood, in heel Nederland.
Huizenprijzen rijzen de pan uit en steeds minder mensen kunnen een woning vinden, doordat de markt vrij spel heeft en politici hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daarnaast geeft deze crisis huisjesmelkers de vrije hand. Zij krijgen door het lage aanbod steeds meer macht en kunnen daardoor de raarste eisen stellen en streken uithalen bij hun huurders. Samen moeten we aan de slag om de huisjesmelkers aan te pakken om de situatie van hun huurders te verbeteren.
1. Nieuwe woningen tot 350.000 euro voor eigen gebruik
2. De huur van deze woningen mogen de 900 euro niet overstijgen
3. De woningen hebben een A-label en zijn gasloos.

BETAALBAARHEID

Meldpunt Huuralarm

Is de huur van uw woning nog betaalbaar? Of is de huur zo hoog geworden dat u niet meer kunt rondkomen. Meld problemen met betaalbaarheid aan ons wij zoeken voor u verder via het meldpunt van de Woonbond.

Meldpunt voor huurders en woningzoekenden over:
• Hoge huurprijzen
• Lange wachtlijsten
• Toewijzingsbeleid verhuurders
• Problemen met huurtoeslag
• Huurverhogingen
• Passend toewijzen
KAN IK HUURTOESLAG KRIJGEN?
• https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
• Kan ik huurtoeslag krijgen?
• Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.
• Maak een Proefberekening. U vult uw situatie in en ziet dan of u toeslag krijgt. En hoeveel.
• Of bekijk hieronder nog even de belangrijkste voorwaarden.
• Uw inkomen mag niet te hoog zijn
• Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.
• Uw huur mag niet te hoog zijn
• Uw huur mag in 2020 niet hoger zijn dan € 737,14.
• Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 432,51, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 737,14 zijn.
• U huurt een zelfstandige woonruimte
• Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en wc.
• Maar niet voor álle zelfstandige woningen kunt u huurtoeslag krijgen. Voor een woonboot of recreatiewoning kunt u bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen. Ook al zijn het zelfstandige woonruimten. En voor sommige onzelfstandige woningen kunt u juist wél weer huurtoeslag krijgen. Lees meer bij Voor welke woningen kan ik huurtoeslag krijgen?
• Uw vermogen mag niet te hoog zijn
• U mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2020 maximaal € 30.846 hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2020 maximaal € 61.692 hebben.
• Hebt u een thuiswonende kind met vermogen dat jonger is dan 18 jaar? Dat bedrag telt dan mee bij uw vermogen.
• Zoveel huurders, zoveel situaties
• Bent u nog geen 18? Hebt u AOW? Bent u geen Nederlander? Woont er iemand met een handicap in huis? Twijfelt u of u servicekosten moet meerekenen? Of zit u in een bijzondere situatie? Lees dan alle voorwaarden

HANDIGE INFO

Op deze websites vind je meer handige informatie