Verslag Algemene Ledenvergadering 2022

Plannen 2022 HBD
– HBD wil een Huurdersraad van 2 huurders uit iedere Kern.
– Gaan werken met werkgroepen.
– Uitbreiding van het bestuur.
– Ledenbestand uitbreiden: een enquête onder alle huurders.
– Samen werken aan WOONGENOT.