Verslag Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering

Algemene LedenVergadering HBD
23 maart 2022
10:00 – 12:00 uur
Aanwezig:
Bestuursleden: Geert van Kraaij (contactpersoon leden), Jan van As (penningmeester) en Cees Langen (voorzitter-secretaris)
10 Leden.
1 Bestuurslid HuurdersBelangen Beuningen.
De Manager Wonen (Ww) en de Participatiemedewerker (Ww) van Woonwaarts.

Welkom
Cees Langen opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom. Er volgt een korte voorstelronde.

Jaarverslag 2021
Financieel overzicht ledenrekening
Jan geeft een korte toelichting. Alle leden betalen 0,60/mnd, deze wordt via de huur geïncasseerd (Ww). Per kwartaal wordt dit overgemaakt naar de rekening van HBD.
Kascontrole ‘21 is gedaan door 2 huurders uit de Buurmeesterstraat.

Terugblik 2021
Cees vertelt wat het bestuur in 2021 ondernomen heeft, meer hierover in de PowerPointpresentatie.
Een paar acties hieronder op een rij:
– In september ’21 stond de Energiebus van de Woonbond in Deest, voor de buurt Binnenhof. Dit initiatief is zeer goed ontvangen in de buurt. Ook iets voor uw buurt? Neem gerust contact op.
– Steeds nauwere samenwerking met HuurdersBelangen Beuningen; we zijn aan het onderzoeken of een fusie voor een gezamenlijke HuurdersBelangen Vereniging voor ‘Het Land’ mogelijk is.
– Samen met de participatiemedewerker (Ww) op de fiets voor een wijkschouw, Druten-Oost, de Oranjebuurt, Deest en Afferden. Druten-Zuid, Puiflijk, Druten-West en -Noord volgen dit jaar (De manager wonen sluit ook graag aan).

Huurders aan het woord
Renovatie van Wilgenland Deest
Een lid van de klankbordgroep geeft aan dat er veel klachten zijn binnengekomen. Het bestuur gaat in gesprek met de klankbordgroep, om te kijken welke klachten er liggen. Er is door de klankbordgroep al contact opgenomen met Ww, ook zal Ww e.e.a. communiceren met de aan het project betrokken medewerkers.
Na de renovatie start ook de herinrichting van de wijk, dit loopt via de gemeente.

Als Woonwaarts iets uitbesteed, volgt er dan nog een nacontrole?
Jazeker, dit is wel het beleid. Over de specifieke vraag bij de Plantage, gaat Ww navraag doen en terugkoppelen.

Zonnepanelen
Hoe kan het dat bij een dakrenovatie 3 jaar geleden niet gelijk gekozen is voor zonnepanelen? Wat daar de reden voor is geweest weet Ww niet, maar dit is zeker iets wat ze nu in het beleid hebben.

En het aantal zonnepanelen
Minimaal 4, 6 of 8, is e.e.a. afhankelijk van het aantal bewoners? Hiervoor zijn geen andere regels voor de gemeente Beuningen, Druten of Nijmegen. Mits de gemeente daar andere regels voor heeft.

Afstemming vraag en aanbod van woningen
 De regie lijkt zoek geraakt. De Gemeente Druten is steeds meer volgend aan projectontwikkelaars terwijl Ww, voorheen Standvast Wonen en daarvoor Alfons Ariëns, de gronden in bezit had. Doorstroom van ouderen komt hiermee in het geding, zeker ook gezien de hoge huurprijzen, dus kiest men er voor langer in een eengezinswoning te blijven wonen. Hoe wordt hier naar gekeken? Ww erkend dit probleem. In de afgelopen jaren is het aantal woningzoekenden flink gestegen, in 2007-12.000 en in 2020 -37.000, een veranderende vraag, maar het is lastig om de situatie daar snel op aan te kunnen passen.

Doorstroming bevorderen.
Sinds januari heeft Woonwaarts een professionele verhuiscoach in dienst; samen met de mensen die dat willen gaat zij in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn om te verhuizen of te ruilen en zo te zorgen voor een betere doorstroming. Veel mensen zien alleen het verschil in huurprijs, maar vergeten dat er ook een verschil zit in vaste lasten (woonlasten), waardoor de uiteindelijke meerprijs voor een nieuwere woning/appartement meevalt. De verhuiscoach kan dit ook in kaart brengen.
Ook m.b.t. nieuwbouw is Woonwaarts afhankelijk van de keuzes van de gemeenten en de projectontwikkelaars.
Zoals bijvoorbeeld de plannen aan de Irenestraat in Druten; Woonwaarts wil hier graag appartementen bouwen voor met name ouderen, maar ook hierbij moet de gemeente willen meewerken.
In Beuningen zijn ze bijvoorbeeld bezig met woningverdubbelaar. Grote woningen worden omgebouwd tot 3 appartementen, of zelfs gesloopt en daarvoor in de plaats komen appartementen.

Hoe zit het met de toewijzing van een woning
Woonwaarts plaatst mensen niet. Mensen kunnen zelf kiezen voor een woning, ongeacht gezinssamenstelling, leeftijd enz. Hier zijn weinig beperkingen voor. Jaren geleden was hier wel een regeling voor.
Ook hierin heeft de verhuiscoach een rol, zij denkt mee om mensen op de juiste plek te zetten. 20% mag via maatwerk of voorrang toegewezen worden.
Zijn er omstandigheden waarvoor u denkt urgentie te kunnen krijgen (denk bijvoorbeeld aan mantelzorg); neem contact op met de urgentie-afdeling van Woonwaarts; zij kijken of dit van toepassing is en hoe e.e.a. te regelen via de gemeente.

Oekraïne en huisvesting
Woonwaarts staat hier positief tegenover, maar wel met wat voorwaarden. Zo willen zij hier voorafgaand van op de hoogte gesteld worden, zodat er getoetst kan worden of de woning wel voldoet en/of men de vluchtelingen niet ziet als extra inkomsten. Ook moeten de mensen ingeschreven worden op het adres, zodat het inzichtelijk is wie, waar verblijft. Denk goed na waar je aan begint, laat je eventueel voorlichten door vluchtelingenwerk of Takecarebnb.

Toewijzingsbeleid van de woningen
Sinds 2013 is er een nieuwe regeling m.b.t. het aantal inschrijfjaren. Hierdoor zijn mensen die al lang voor 2013 een woning huurden de woonjaren kwijt, en houdt ook dit doorstroming naar een andere/kleinere woning tegen. De 2 Ww-medewerkers  gaan uitzoeken hoe dit precies zit.
Nb. bij elke toezegging wordt gekeken naar een inkomensverklaring vanuit de belastingdienst; niet naar extra vermogen wat men heeft.

Verkoop van huurwoningen
Als HBD krijgen wij een lijst en geven daar een advies over. Wil je hierover meepraten, laat het ons weten.

Wat is de planning dit jaar van Woonwaarts
– Vanaf 1 januari 2022 geldt er een aangepaste Woningwet; daarin worden bijvoorbeeld de afspraken voor toewijzing en verduurzaming en leefbaarheid van woningen vastgelegd.
– In 2024 komt er een nieuwe Huisvestingsverordening (woonruimteverdeling) die door 18 gemeentes wordt samengesteld. Hiervoor zal HBD ook gevraagd worden mee te denken.

Woonbehoefteonderzoek
Woonwaarts zal dit door Companen laten onderzoeken en op basis van het programma en de aantrekkelijkheid van de wensen zullen we ons bouwprogramma aanpassen en bespreken met de gemeenten.

Plannen van HBD in 2022

  • HBD wil een Huurdersraad van 2 huurders uit iedere Kern.
  • Gaan werken met werkgroepen.
  • Uitbreiding van het bestuur.
  • Ledenbestand uitbreiden: een enquête onder alle huurders.
  • Samen werken aan WOONGENOT.

 Begroting 2022 HBD
Cees geeft een korte toelichting hoe de diverse gelden besteed worden.

Oproep nieuwe bestuursleden, kascontrole, website
Heeft u interesse om het bestuur te ondersteunen in de vorm van nieuw bestuurslid, kas controleren, lid huurdersraad en/of websitebeheerder; dan horen wij het graag.
Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden uit Druten, aanvullingen vanuit alle kerkdorpen zou een mooie toevoeging zijn voor onze organisatie.

Afsluiting
Iedere dinsdag is het bestuur beschikbaar voor een overleg of nadere kennismaking, neem gerust contact met ons op.
Cees sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *