HUURDERSBELANGEN IN 2021

SPECIFIEK MAATWERK – SOCIAAL HUURAKKOORD–> HUURBEVRIEZING  EN/OF  HUURVERLAGING
Er is een nieuw systeem in werking getreden voor huurders van sociale huurwoningen.
Is het inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs, dan kan een huishouden in aanmerking komen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging.

Voor alle huurders in de Gemeente Druten

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. Deze wet heeft ook consequenties voor de Huurdersorganisaties, met name voor ons contact met u.
Als u per e-mail door ons op de hoogte wilt worden gehouden van zaken die voor u als huurder van belang zijn en als u ons een bericht wilt sturen dan moet u uw e-mailadres doorgeven.

Corporaties Arnhem-Nijmegen bundelen krachten

Zeventien woningcorporaties in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen, waaronder Woonwaarts, bundelen hun krachten. In een tijd van veel en ingrijpende ontwikkelingen op de woningmarkt kiezen zij voor samenwerking en stabiliteit in het belang van de woningzoekenden. Zij sloten een samenwerkingsovereenkomst voor een eerlijke, duidelijke en transparante verdeling van de 99.000 sociale huurwoningen in de regio. Huurders kunnen hierdoor makkelijker en onder gelijke condities binnen de regio betaalbaar wonen op de plek die zij willen.