Prestatieafspraken 2022

Dit zg. tripartite-overleg tussen Woonwaarts, de gemeente Druten en HuurdersBelangen Druten werd in 2021 voor het merendeel via e-mail en Teams gerealiseerd.

Kies voor wonen

Wonen is een recht. Met name voor mensen die geen huis kunnen kopen is het in deze tijd van schaarste van groot belang om voor passende woningen voor alle huishoudens van 1 tot groter te zorgen.

Belangrijk nieuws voor huurders

De prijs van sociale huurwoningen mag van 1 juli dit jaar tot en met 30 juni 2022 niet worden verhoogd. Wel mag de verhuurder de servicekosten iets verhogen, bijvoorbeeld als de schoonmaakkosten stijgen. Ook kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen in de vrije sector mogen niet duurder worden.

Voor alle huurders in de Gemeente Druten

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. Deze wet heeft ook consequenties voor de Huurdersorganisaties, met name voor ons contact met u.
Als u per e-mail door ons op de hoogte wilt worden gehouden van zaken die voor u als huurder van belang zijn en als u ons een bericht wilt sturen dan moet u uw e-mailadres doorgeven.