Het stokpaardje van Huurders Druten

Energiebesparing en gedragsverandering: ‘Hou het vooral leuk’  

Woningen energiezuiniger maken is een belangrijk speerpunt voor woningcorporaties.

Maar huurders moeten zich ook bewust worden van hun stookgedrag en energieverbruik en dat aanpassen. Hoe krijg je huurders zo ver dat ze hun gedrag veranderen?

Goede voorlichting geven aan huurders, daarna besparingsafspraken met ze maken en ze vervolgens bij het hele proces betrekken. Dat is de basis waarmee huurders al snel tien procent op hun kosten kunnen besparen, want zo help je als corporatie huurders bij het verlagen van de woonlasten en het verbeteren van wooncomfort.

Onbewuste drijfveren
Daarom werkt het beter om als corporatie niet zelf je huurder voor te lichten, maar dat samen te doen met een enthousiaste huurdersorganisatie. Verder is het wedstrijdelement een stimulans. Maar alles valt en staat met enthousiasme. Mensen moeten inzien wat energiebesparing oplevert en er zin in krijgen. Hou het daarom vooral leuk.

Huurders meekrijgen
Ga je als corporatie aan de slag met energiebesparende maatregelen bij huurders thuis, biedt ze dan een aantal keuzes in plaats van alles van tevoren vast te leggen. Zelf kunnen kiezen is namelijk een basisbehoefte van de mens.

Van gedrag naar houding
Als mensen eenmaal korter douchen, de verwarming lager zetten en apparaten niet op standby laten staan dan is het zaak om dat gedrag vol te houden. Na vier of vijf keer dezelfde handeling wordt het al snel gewoonte.

Met een slimme meter die o.a. een signaal geeft wanneer je over een bepaald energieverbruik heen gaat krijg je een goed inzicht van energiegebruik en kun je er naar handelen.

 

Woningcorporatie Standvast Wonen

De huurdersorganisaties van Druten, Beuningen en Nijmegen blijven voorlopig zelfstandig.

Tijdens de vergaderingen met het management zijn o.a. de volgende zaken aan de orde geweest voor met name Druten:

  • de invloed van de economische recessie
  • de regels van inschrijving en toewijzing
  • de voortgang van de bouwplannen binnen de gemeente Druten
  • de rol van de woningcorporatie in buurten, wijken en dorpen
  • voortzetting van het energiebeleidsplan van SW.