Blog

Kies voor wonen

Kies voor wonen

Wonen is een recht. Met name voor mensen die geen huis kunnen kopen is het in deze tijd van schaarste van groot belang om voor passende woningen voor alle huishoudens van 1 tot groter te zorgen.

Belangrijk nieuws voor huurders

De prijs van sociale huurwoningen mag van 1 juli dit jaar tot en met 30 juni 2022 niet worden verhoogd. Wel mag de verhuurder de servicekosten iets verhogen, bijvoorbeeld als de schoonmaakkosten stijgen. Ook kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen in de vrije sector mogen niet duurder worden.

HUURDERSBELANGEN IN 2021

SPECIFIEK MAATWERK – SOCIAAL HUURAKKOORD–> HUURBEVRIEZING¬† EN/OF¬† HUURVERLAGING
Er is een nieuw systeem in werking getreden voor huurders van sociale huurwoningen.
Is het inkomen relatief laag ten opzichte van de huurprijs, dan kan een huishouden in aanmerking komen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging.

OPROEP AAN DE LEDEN

HBD zoekt huurders die bestuurslid willen worden en zodoende mee te werken aan het behartigen van de belangen van huurders. Het is belangrijk dat er doorstroming is nu er wettelijke regels zijn vastgesteld die de rechten van huurders beschermen.